Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


ZAKUP WĘGLA OD GMINY DOBRA
    Informacja o przystąpieniu Gminy Dobra do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych (9)

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
    Deklaracja dostępności (1)

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
    Informacje dotyczące cyberbezpieczeństwa, zagrożeń i sposobów zabezpieczenia się przed nimi (1)

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
    ESP URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBREJ (1)

PODATKI I OPŁATY LOKALNE
    PODATKI I OPŁATY LOKALNE (2)
    SCHEMAT KONTROLI PODATKOWEJ (1)

OSTRZEŻENIA METEO ORAZ INFO ALERT
    OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE (1)

AKTUALNOŚCI, OGŁOSZENIA
    PODATKI (9)
        INDYWIDUALNE INTERPRETACJE PODATKOWE (2)
    INFORMACJE - KOMUNIKATY nowe ważne! (159)
    GŁOŚNE PRÓBY SYREN (7)
    NABÓR NA WOLNE STANOWISKO (31)
    OBWIESZCZENIA (159)
    WYBORY (0)
        WYBORY SAMORZĄDOWE- ROK 2010 (0)
            INFORMACJE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ (1)
            OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DOBREJ (1)
            INFORMACJA BURMISTRZA DOBREJ (1)
            POSTANOWIENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE (1)
            UCHWAŁA W SPRAWIE POWOŁANIA PRZEWODNICZĄCE3GO ORAZ ZASTĘPCY PRZEWODNICZACEGO MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ (1)
            KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ (1)
            OBWIESZCZENIA O OBWODACH GŁOSOWANIA (1)
            OBWIESZCZENIE O ZAREJESTROWANYCH KANDYDATACH NA BURMISTRZA DOBREJ (1)
            INFORMACJA O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH (1)
            OBWIESZCZENIE O OBSADZENIU MANDATÓW BEZ GŁOSOWANIA (1)
            OBWIESZCZENIE O PRZYZNANYCH NUMERACH DLA LIST KANDYDATÓW KOMITETÓW WYBORCZYCH (1)
            OBWIESZCENIE O ZAREJESTROWANYCH LISTACH KANDYDATÓW NA RADNYCH (1)
            WYNIKI (1)
            KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO (1)
            WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - 2015 (0)
        WYBORY DO RADY POWIATOWEJ WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ (3)
        WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - ROK 2011 (8)
        WYBORY do PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 (4)
        WYBORY SAMORZĄDOWE 2014 (20)
            UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 r. (1)
        Wybory Prezydenta RP (9)
        Referendum 2015 (11)
        WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP - 2015 (6)
        WYBORY SAMORZĄDOWE - ROK 2018 (31)
        WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019 (10)
        WYBORY DO SEJMU RP I SENATU RP 2019 (10)
        WYBORY PREZYDENCKIE 10.05.2020 (10)
        WYBORY PREZYDENCKIE 2020 (11)
    POŻYTEK PUBLICZNY (44)
        SPRAWOZDANIA (5)
    BADANIA PROFILAKTYCZNE (3)
    KONSULTACJE SPOŁECZNE (11)
    NABÓR (1)
    PETYCJE (3)
        PETYCJE 2019 (4)
        PETYCJE 2020 (6)
        PETYCJE 2021 (4)
        PETYCJE 2022 (3)
    WYBORY DO WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ (1)

KONKURSY NA STANOWISKA KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY
    ARCHIWALNE (0)
        KONKURS NA DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO W PIEKARACH (1)
        KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOBREJ (1)
        KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W DOBREJ (1)
        KONKURS NA DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W DOBREJ (1)
        KONKURS NA KIEROWNIKA MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DOBREJ (1)
        KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W DOBREJ (1)
    OTWARTE (1)

PROGRAMY, KONKURSY, STRATEGIE
    PROGRAM OPERACYJNY POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020 (1)
    KARTA DUŻEJ RODZINY GMINY DOBRA (1)
    TURNIEJE I ZAWODY (0)
    KONKURS OFERT SPORT (0)
        KONKURS OFERT - SPORT 2013 (1)
        KONKURS OFERT- SPORT 2011 (2)
        KONKURS OFERT- SPORT 2012 (2)
        KONKURS OFERT - 2014 (2)
        KONKURS OFERT - SPORT 2016 (7)
        KONKURS OFERT - SPORT 2017 (4)
        KONKURS OFERT - SPORT 2018 (4)
        KONKURS OFERT- SPORT 2019 (4)
        KONKURS OFERT - SPORT 2020 (3)
        KONKURS OFERT - SPORT 2021 (5)
        KONKURS OFERT - SPORT 2022 (1)
    WIELKOPOLSKA ODNOWA WSI (8)
    LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY DOBRA (6)
        KONCEPCJA ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POWIATU TURECKIEGO (1)
    WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 - 2020 (0)
        Projekt nr RPWP.09.03.01-30-0055/16 pt. „Dobry start – remont dworku w Długiej Wsi na potrzeby edukacji przedszkolnej w gminie Dobra” (3)
        Projekt nr RPWP.08.01.01-30-0093/16 pt. ,,Dobry start - edukacja przedszkolna w gminie Dobra" (13)
    PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY DOBRA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI (4)
    STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBRA NA LATA 2005-2014 (1)
    STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBRA NA LATA 2014-2020 (1)
    PLAN ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO PARTNERSTWA LOKALNEGO NA RZECZ ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMIN POWIATU TURECKIEGO (1)
    STRATEGIA MARKI I PRODUKTU TURYSTYCZNEGO DLA OBSZARU POWIATU TURECKIEGO (1)
    STUDIUM TRANSPORTOWE DLA OBSZARU POWIATU TURECKIEGO (1)
    ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMIN POWIATU TURECKIEGO NA LATA 2015-2025 (1)
    PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (0)
        "Rozbudowa i wyposażenie Centrum Kultury w Dobrej celem adaptacji pomieszczeń na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej" (1)
        "Budowa ciągu komunikacyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą i małą architekturą, łączącego Plac Wojska Polskiego z terenem zieleni przy ul. Parkowej w Dobrej" (1)
        "Przebudowa i wyposażenie istniejącego targowiska miejskiego w Dobrej wraz z budową obiektów budowlanych przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów" (1)
    LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ (LSR) TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R. 2016-2023 (1)
    Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego (1)
    BŁĘKITNO-ZIELONE INICJATYWY DLA WIELKOPOLSKI (1)

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UE
    Projekt nr RPWP.06.04.01-30-0079/19 pt. "Stawiamy na dobry start!" (3)
    Projekt „DOBRA EDUKACJA. Kompleksowy program wsparcia 2 Szkół Podstawowych w gminie Dobra” RPWP.08.01.02-30-0046/17 (1)
    Projekt grantowy "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" (4)
    Projekt "Dostępny samorząd w Gminie Dobra" (1)
    Projekt. " Bezpieczny pieszy w Gminie Dobra" (1)

RADA MIEJSKA W DOBREJ
    TRANSMISJE SESJI (56)
    WYNIKI GŁOSOWANIA (55)
    SKŁAD RADY ORAZ KOMISJI (0)
        Rada Miejska w Dobrej (5)
        Komisja Rewizyjna (5)
        Komisja Budżetowa i Mienia Komunalnego (5)
        Komisja Socjalno - Społeczna (5)
        Komisja Statutowa (3)
        Komisja Skarg, Wniosków i Petycji (1)
    TERMINARZ SESJI (0)
        KADENCJA 2018-2023 (56)
        KADENCJA 2014-2018 (42)
    INTERPELACJE I ZAPYTANIA (0)
        ROK 2019 (8)
        ROK 2020 (1)
        ROK 2021 (3)
    OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE RADNYCH (0)
        Radni VIII kadencji 2018-2023 (15)
        Radni VII kadencji 2014-2018 (15)
        Radni VI kadencji - 2010-2014 (15)
    PROTOKOŁY Z KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ (0)
        Kadencja IV 2002-2006 rok (11)
        Kadencja V 2006-2010 rok (12)
    PROTOKOŁY Z SESJI RADY MIEJSKIEJ (0)
        Kadencja IV 2002-2006 rok (26)
        Kadencja V 2006-2010 rok (40)
    RAPORT O STANIE GMINY DOBRA (4)

BURMISTRZ
    BURMISTRZ (5)
    Z-CA BURMISTRZA (2)
    REJESTR ZARZĄDZEŃ (0)
        ZARZĄDZENIA BURMISTRZA DOBREJ (14)
        ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBREJ (7)

BUDŻET
    BUDŻET (62)
        PROJEKT BUDŻETU (24)
        DOTACJE (7)
        INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU (31)
        Opinie RIO (63)
        Sprawozdania finansowe (8)
        Sprawozdania budżetowe (29)
        Zarządzenia Burmistrza (0)
            ROK 2022 (11)
            ROK 2021 (18)
            ROK 2020 (3)
    DŁUG PUBLICZNY (14)
    PORĘCZENIA I GWARANCJE (15)
    ULGI, ODROCZENIA,UMORZENIA (18)
    POMOC PUBLICZNA (13)

INFORMACJE OGÓLNE
    DANE PODSTAWOWE (1)
    SKARBNIK DOBREJ (1)
    SEKRETARZ DOBREJ (3)

GMINA
    CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA (1)
    DANE STATYSTYCZNE (2)
    JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE (0)
        Centrum Kultury w Dobrej (1)
        Zakład Gospodarki Komunalnej w Dobrej (2)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej (1)
        Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach (1)
        Przedszkole Samorządowe w Dobrej (1)
        Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (5)
        Środowiskowy Dom Samopomocy w Żeronicach (1)
        Biblioteka Publiczna w Dobrej (1)
        Żłobek w Dobrej (2)
    SOŁECTWA (1)
        Sołectwa i Sołtysi Gminy Dobra (5)
        WYBORY SOŁECKIE 2019 (23)
    STOWARZYSZENIA I ZWIAZKI MIĘDZYGMINNE (0)
        Stowarzyszenie "Lepsza Gmina" (2)
        Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej (1)
        Stowarzyszenie Sportowe „Zalew" (1)
        Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Mikulice i Stefanów "Dąb" (1)
        Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych SEKCJA 8 w Dobrej Oddział Turek (1)
        Koło Łowieckie Nr 13 „SZARAK" (1)
        Ochotnicze Straże Pożarne (1)
        Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,WICHER" w Dobrej (1)
        Nieformalna Grupa Młodzieżowa "miCOOLice" (1)
    LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "Turkowska Unia Rozwoju - T.U.R." (4)
    PRZETARGI ważne! (0)
    STRATEGIA ROZWOJU GMINY (4)
    PLAN ROZWOJU LOKALNEGO (1)
    PROGRAM ROZWOJU ŚRODOWISKA (1)
    WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA (1)
    SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY (1)
    EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (4)
        Wszystko zaczyna się od przedszkola (1)
    OPINIA RIO (6)
    PRZYNALEŻNOŚĆ DO ZWIĄZKÓW, SPÓŁEK, STOWARZYSZEŃ (0)
        ZWIĄZEK KOMUNALNY GMIN "Czyste Miasto, Czysta Gmina" w Prażuchach (3)
    CAF (1)
    REJESTR INSTYTUCJI KULTURY GMINY DOBRA (1)
    PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (2)

PRZETARGI
    Asystent Postępowania Gminy Dobra (1)
    Otwarte (2)
    Roztrzygnięte (102)
    Unieważnione (12)
    Zapytanie ofertowe (19)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (4)

URZĄD MIEJSKI
    STRUKTURA ORGANIZACYJNA (1)
    ZAŁATWIANIE SPRAW (2)
        Decyzje o warunkach zabudowy (1)
        Decyzje środowiskowe (10)
        Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (1)
        Dowody osobiste (1)
        Działalność gospodarcza (1)
        Ewidencja ludności (7)
        Oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy (Testament allograficzny) (1)
        Podatki i opłaty lokalne (11)
        Sprzedaż napojów alkoholowych (1)
        Udostępnienie informacji publicznej (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (8)
        Wycinka drzew (1)
        Schemat kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych (1)
    UTYLIZACJA AZBESTU - WNIOSKI DO POBRANIA (2)
    Jawny Rejestr Zbiorów Danych Osobowych (1)
    OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE (1)

REJESTRY I EWIDENCJE
    REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH (1)
    CENTRALNY REJESTR UMÓW (2)

PLANOWANIE PRZESTRZENNE
    PLANOWANIE PRZESTRZENNE (0)
        ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBREJ (1)
        MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (1)
        STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (1)

PRAWO LOKALNE
    STATUT (5)
    UCHWAŁY (0)
        UCHWAŁY KADENCJA VIII (0)
            ROK 2022 (13)
            ROK 2021 (13)
            ROK 2020 (12)
            ROK 2019 (14)
            ROK 2018 (3)
        UCHWAŁY KADENCJA VII (0)
            ROK 2014 (2)
            ROK 2015 (10)
            ROK 2016 (13)
            ROK 2017 (12)
            ROK 2018 (10)
        UCHWAŁY KADENCJA VI (0)
            ROK 2011 (9)
            ROK 2010 (2)
            ROK 2012 (11)
            ROK 2013 (9)
            ROK 2014 (6)
        UCHWAŁY KADENCJA IV i V (0)
            BUDŻET (0)
                Kadencja IV rok 2002-2006 (27)
                Kadencja V rok 2006-2010 (25)
            GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI (0)
                Kadencja IV rok 2002-2006 (32)
                Kadencja V rok 2006-2010 (19)
            INWESTYCJE (0)
                Kadencja IV rok 2002-2006 (8)
                Kadencja V rok 2006-2010 (8)
            PODATKI, CZYNSZE I INNE OPŁATY LOKALNE (0)
                Kadencja IV rok 2002-2006 (23)
                Kadencja V rok 2006-2010 (17)
            POMOC SPOŁECZNA (0)
                Kadencja IV rok 2002-2006 (13)
                Kadencja V rok 2006-2010 (21)
            SPRAWY ORGANIZACYJNE (0)
                Kadencja IV rok 2002-2006 (29)
                Kadencja V rok 2006-2010 (59)
            BIEŻĄCA DZIAŁALNOŚĆ (0)
                Kadencja IV rok 2002-2006 (31)
                Kadencja V rok 2006-2010 (23)
            OŚWIATA (0)
                Kadencja IV rok 2002-2006 (18)
                Kadencja V rok 2006-2010 (27)
            GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (0)
                Kadencja IV rok 2002-2006 (9)
                Kadencja V rok 2006-2010 (8)
    REGULAMIN URZĘDU (1)
    INFORMACJE ŚRODOWISKOWE (291)
        LOKALIZACJA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO (23)
        OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ ROŚLIN (1)
            ROK 2020 (0)
                WNIOSKI (1)
                DECYZJE (1)
            ROK 2021 (0)
                WNIOSKI (1)
                DECYZJE (1)
    REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ (1)
    GOSPODARKA ODPADAMI nowe (24)

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
    ZBYCIE (0)
        NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE (0)
            SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI (53)
            NAJEM NIERUCHOMOŚCI (5)
            DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI (24)
            UŻYTKOWANIE WIECZYSTE (1)
            UŻYCZENIE NIERUCHOMOŚĆI (3)
        PLAN WYKORZYSTANIA GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOŚCI (1)
    KOMUNALIZACJA MIENIA SKARBU PAŃSTWA (7)

PRZYDATNE LINKI
    PRZYDATNE LINKI (6)

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
    NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA (1)

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI
    REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI W GMINIE DOBRA NA ROK SZKOLNY 2018/2019 (1)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
    KLAUZULA INFORMACYJNA URZĘDU MIEJSKIEGO W DOBREJ (6)
    DANE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ważne! (1)

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
    PODSTAWA PRAWNA (1)
    ZASADY UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ (1)
    WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (1)
    REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI (0)
        ROK 2019 (48)
        ROK 2020 (46)
        ROK 2021 (69)
        ROK 2022 (45)

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI
    Zarządzenie NR RO.SO.0050.72.2020 Burmistrza Dobrej z dnia 28 września 2020r w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności (1)
    Dane kontaktowe Koordynatora ds Dostępności (1)
    Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (1)
    Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności (1)

CENTRUM KULTURY W DOBREJ
    CENTRUM KULTURY W DOBREJ (0)
        SPRAWOZDANIA FINANSOWE (0)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2019 (1)
            Rok 2020 (1)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREJ
    ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W DOBREJ (1)
        SPRAWOZDANIA FINANSOWE (0)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2019 (1)
            Rok 2020 (1)

ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH
    ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W PIEKARACH (1)
        SPRAWOZDANIA FINANSOWE (0)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2019 (1)
            Rok 2020 (1)

ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W DOBREJ
    ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY W DOBREJ (10)
        ZARZĄDZENIA DYREKTORA (5)
        Sprawozdania finansowe (1)

BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DOBREJ
    Plan funkcjonowania i rozwoju Biblioteki Publicznej w Dobrej 2021 (1)
    SPRAWOZDANIA FINANSOWE (0)
        Rok 2018 (1)
        Rok 2019 (1)
        Rok 2020 (1)

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH
    ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY W ŻERONICACH (1)
        SPRAWOZDANIA FINANSOWE (0)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2019 (1)
            Rok 2020 (1)
            Rok 2021 (1)

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ
    ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W DOBREJ (2)
        SPRAWOZDANIA FINANSOWE (0)
            Rok 2018 (1)
            Rok 2019 (1)
            Rok 2020 (0)
            ROK 2021 (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij