Stowarzyszenie Sportowe „Zalew" powstało w 2006 roku z inicjatywy Tadeusza Szczepaniaka, który pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Stowarzyszenie zarejestrowane jest jako organizacja sportowa w Starostwie Powiatowym w Turku i zrzesza 18 osób.
„Zalew" jest organizacją pozarządową, której głównym celem działania jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Gminy Dobra, a szczególnie wśród mieszkańców wsi Skęczniew.
Właśnie w Skęczniewie mieści się siedziba organizacji.
Stowarzyszenie jest organizatorem turniejów, konkursów i rozgrywek sportowych w różnych dyscyplinach sportowych. Aktywnie włącza się w animowanie czasu wolnego skęczniewskich dzieci i młodzieży.