obrazek

03.08.2021 r. Burmistrz Dobrej –Tadeusz Gebler wraz z Skarbnik Dobrej – Beatą Kmieć podpisali umowę z Wicemarszałkiem Województwa Wielkopolskiego – Wojciechem Jankowiakiem oraz Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego – Jackiem Bogusławskim, w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomocy finansowej w formie dotacji celowej  z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pt.: „Zagospodarowanie zielenią terenu rekreacyjnego na działce gminnej o nr 95/5 położonej w miejscowości Piekary”.

Zadanie zostało zgłoszone w ramach Programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”. Warto tutaj podkreślić, że spośród 104 zgłoszonych do programu wniosków zostało wyłonionych 9, które uzyskały dofinansowanie. Wśród nich znalazł się wniosek złożony przez Gminę Dobra. Uzyskana kwota dofinansowania wynosi 16 000 zł co stanowi 80% całkowitego kosztu planowanego przedsięwzięcia.

W ramach projektu zagospodarowany zostanie teren należący do Gminy Dobra w miejscowości Piekary. Zgodnie ze strategią rozwoju miejscowości Piekary, przyjętą przez zebranie sołeckie, zagospodarowanie tego terenu ma stworzyć przestrzeń zieloną o charakterze rekreacyjnym. Planowany zakres działań obejmuje zakup sadzonek drzew, krzewów, zakup materiału ogrodniczego tj. tkanina ściółkująca oraz wykonanie usług nasadzenia zakupionych roślin, co bezpośrednio wiąże się z realizacją zadania.

 

https://www.dobra24.pl/pl/16/informacje/2/209/