NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Piekarach

IMIĘ i NAZWISKO 

PEŁNIONA FUNKCJA

Aleksandra Kotas

 Dyrektor

ADRES

Piekary 49

62-730 Dobra

TELEFON/FAX

Tel. 063 279 00 69

E-MAIL

zsp49@dobra24.pl

STRONA WWW

http://zsppiekary49.szkolnastrona.pl/