Znak sprawy: RSS.POP.042.4.2020

 

 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Gmina Dobra  realizuje projekt grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działanie 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”

 

 

Urząd Miejski w Dobrej złożył 1 kwietnia 2020r. wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofinansowanie do zakupu komputerów dla szkół, w ramach projektu pn. „Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.


           W ramach projektu Gmina Dobra otrzymała 100% tj. 59 976,00 zł. dofinansowania kosztów zakupu 34 laptopów. Celem projektu jest wsparcie techniczne procesu nauki zdalnej. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada dostępu do Internetu lub sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe. Program jest realizowany przez Urząd Miejski w Dobrej we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Dobrej oraz Zespołem
Szkolno-Przedszkolnym w Piekarach.  

Urząd Miejski zakupiony sprzęt przekaże szkołom. Zakupione laptopy będą służyły uczniom oraz nauczycielom nie mającym warunków technicznych do uczestnictwa
w kształceniu zdalnym.