Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy ,,WICHER" w Dobrej prowadzi działalność statutową w zakresie organizacji życia sportowego na terenie gminy. Klub Sportowy organizuje zajęcia z różnych dyscyplin sportowych. Jego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród lokalnej społeczności oraz organizacja życia sportowego gminy. Członkowie propagują prowadzenie zdrowego trybu życia i aktywne formy spędzania czasu wolnego.

Geneza powstania Klubu "WICHER" sięga lat przedwojennych. Z historią i aktualnościami  można zapoznać się na stronie Klubu: http://wicherdobra.futbolowo.pl/
Po wielu latach powodzeń i niepowodzeń Klub został reaktywowany w 1993 roku. Działają w nim trzy drużyny sekcji wyczynowej piłki nożnej. Wszystkie drużyny biorą udział w rozgrywkach na poziomie klasy okręgowej Konińskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej. Klub liczy 30 członków założycieli oraz 70 członków poszczególnych sekcji. Powołano drużynę seniorów, juniorów oraz trampkarzy sekcji piłki nożnej.
Klub „WICHER" współfinansowany jest z budżetu gminy Dobra. Organizacja otrzymuje również dotacje z budżetu powiatu tureckiego oraz z konkursów organizowanych przez inne jednostki. Większość prac gospodarczych związanych z utrzymaniem płyty boiska wykonywanych jest w czynie społecznym przez członków klubu lub osoby wspierające.  

Klub organizuje imprezy cykliczne między innymi: festyn międzyzakładowy, pieszy rajd wokół zbiornika Jeziorsko, turniej piłki nożnej im. Lecha Freta (dla dzieci), współorganizuje obchody „Dni Dobrej", ,,Pogotowie Św. Mikołaja" oraz inne akcje charytatywne. Ponadto członkowie Klubu są organizatorami zabaw tanecznych, Balu Sportowca, bali sylwestrowych.
Klub administruje obiektem sportowym będącym mieniem komunalnym Gminy Dobra. Na obiekcie znajduje się: boisko do gry w piłkę nożną, boisko do gry w koszykówkę i siatkówki, trybuny na 300 miejsc, scena, budynek socjalny o pow. 120 m2 (dwie szatnie, natryski, pralnia, magazyn, pokój sędziowski, pokój administracyjny, wc), budynek gospodarczy. Część budynku wraz z instalacją wodociągową i kanalizacyjną(50 m2) członkowie klubu wykonali w czynie społecznym .
W roku 2004 działacze postanowili przystąpić do przygotowania projektu wykonawczego remontu obiektu na potrzeby złożenia wniosku w SPO „Restrukturyzacja Rolnictwa i Obszarów Wiejskich"
Wniosek został złożony pod nazwą "Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące"w miejscowości Długa Wieś.
Budowę zrealizowano w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego" Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 -2006".
Gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w dniu 2 maja 2005 roku.
W dniu 6 stycznia 2006 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Dobra podpisali umowę Nr 61412 - UM5500063/05 w sprawie dofinansowania realizacji projektu polegającego na:
1. Remoncie boiska treningowego, w tym:
- robotach ziemnych na płycie boiska,
- wysiewie nawozów i nasion traw,
- montażu bramek metalowych.
2. Remoncie widowni, w tym:
- robotach budowlano - ziemnych,
- montażu siedzisk plastikowych.
3. Remoncie boiska głównego, w tym:
- robotach ziemnych na płycie boiska,
- pracach odwodnieniowych,
- wysiewie nawozów i nasion traw,
- montażu bramek metalowych.
4. Remoncie bieżni - w tym:
- robotach ziemnych na odcinku 200 m.,
- wykonaniu odwodnienia,
- obsadzeniu obrzeży,
- ułożeniu nawierzchni mineralnej.
5. Budowie ogrodzenia o długości 198 m.
 
Inwestycję zrealizowała firma: Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA", ul. Chopina 3, 58 - 310 Szczawno Zdrój, która została wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego. Łączna wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 553.555,13 zł brutto.
Inwestycję realizowano w dniach 08 sierpnia 2006 roku do 1 czerwca 2007 roku.

Skład Zarządu Klubu:

Prezes klubu:

Andrzej Śmieja

 Z-ca prezesa:

Jan Dzierdzicki

 Sekretarz:

Wojciech Pawłowski

 Członkowie Zarządu:

Włodzimierz Jeżyk

Artur Różaniec

Józef Będziechowski

Mieczysław Bartosik

 

Kierownik drużyny:

Artur Różaniec

Trener drużyny seniorów

Andrzej Szymanowski

Trener drużyny młodzików

Roman Szymanowski

 

 

http://wicherdobra.futbolowo.pl/