Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego pn. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz organizowanie imprez sportowych".

Zarządzenie Nr 2/2013

Burmistrza Dobrej

z dnia 18.02.2013r.

 

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację

 w 2013 r. zadań publicznych Gminy Dobra w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz organizowania imprez sportowych.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie  (tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 234 poz.1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXI/151/12 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 08.11.2012r. w sprawie „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,  o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie na rok 2013” zarządzam, co następuje:

 

§1

1.    Ogłaszam otwarty konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych Gminy Dobra w zakresie upowszechniania kultury fizycznej   i sportu oraz organizowania imprez sportowych.

2.    Ogłoszenie otwartego konkursu ofert stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Rodzaj zadań, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań, termin składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert, a także zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Na realizację zadań w ramach w/w konkursu przeznacza się środki finansowe w wysokości 60 000, 00 zł. (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100).

 

 

 

§4

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych, wskazanym
w
§1 zamieszczone zostanie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Dobra, stronie www.dobra24.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 Burmistrz Dobrej
/-/ Andrzej Piątkowski

Załączniki

Zarządzenie o ogłoszeniu konkursu (35.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
treść ogłoszenia o konkursie (67.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
KOMUNIKAT (39.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik do Komunikatu (40.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzór oferty (55.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zarządzenie Komisja konkursowa (66.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT 2013 (41.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2013-02-18 14:47:57
Wprowadził do systemu:Renata Jarek
Data wprowadzenia:2013-02-18 14:48:09
Opublikował:Renata Jarek
Data publikacji:2013-02-18 14:58:02
Ostatnia zmiana:2013-03-21 08:09:01
Ilość wyświetleń:2493

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij