https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103

Identyfikator postępowania: 575988a4-8a59-4bad-8e39-be9bb63e8103
Tryb podstawowy, wariant 1
Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00166390/01 z dnia 2022-05-18

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf [119.8 kB]
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf [4.8 MB]
Załączniki w wersji edytowalnej.zip [129.5 kB]