W postępowaniu została złożona 1 oferta, która nie spełniała wymagań merytorycznych.