obrazek

„Remont boiska sportowego i obiekty towarzyszące”

w miejscowości Długa Wieś.

 

Budowę zrealizowano w ramach Działania 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004 –

 

Gmina Dobra złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w dniu 2 maja 2005 roku.

W dniu 6 stycznia 2006 roku przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego oraz Gminy Dobra podpisali umowę Nr 61412 – UM5500063/05 w sprawie dofinansowania realizacji projektu polegającego na:

1. Remoncie boiska treningowego, w tym:

- robotach ziemnych na płycie boiska,

- wysiewie nawozów i nasion traw,

- montażu bramek metalowych.

2. Remoncie widowni, w tym:

- robotach budowlano – ziemnych,

- montażu siedzisk plastikowych.

3. Remoncie boiska głównego, w tym:

- robotach ziemnych na płycie boiska,

- pracach odwodnieniowych,

- wysiewie nawozów i nasion traw,

- montażu bramek metalowych.

4. Remoncie bieżni – w tym:

- robotach ziemnych na odcinku 200 m.,

- wykonaniu odwodnienia,

- obsadzeniu obrzeży,

- ułożeniu nawierzchni mineralnej.

5. Budowie ogrodzenia o długości 198 m.

 

Inwestycję zrealizowała firma: Zakład Pielęgnacji i Chirurgii Drzew „BEATA”, ul. Chopina 3, 58 – 310 Szczawno Zdrój, która została wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego. Łączna wartość wykonanych robót opiewa na kwotę 553.555,13 zł brutto.

 

Inwestycję realizowano w dniach 08 sierpnia 2006 roku do 1 czerwca 2007 roku.

obrazek

obrazek

obrazek


obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek

obrazek