obrazek

Darmowa pomoc prawna będzie udzielana w wymiarze 4,5 godziny dziennie

przez 3 dni w tygodniu

w budynku Urzędu Miejskiego, pokój nr 13 pierwsze piętro, w godzinach:

- we wtorki w godz. od 11:00 do 15:30;
- w środy w godz. od 8:00 do 12:30;
- w czwartki w godz. od 11:00 do 15:30;

Zgłoszenia wizyty dokonujemy telefonicznie pod numerem:
63 222 33 03

Link do informacji na stronie Starostwa Powiatowego w Turku
http://bip.powiat.turek.pl/67/Nieodplatna_pomoc_prawna/  

 

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.
Więcej informacji w załączniku "Karta informacyjna - nieodpłatna pomoc prawna" znajdującym się poniżej.