Urząd Miejski w Dobrej informuje, że prowadzi Jawny rejestr zbiorów danych  osobowych (na podstawie art.36a ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922), który jest dostępny w siedzibie Urzędu przy Placu Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra pok. 12.