Zasiedlenia kuropatwą w Gminie Dobra

23 sierpnia br. na terenie obwodu Koła Łowieckie nr 13 „SZARAK” z Dobrej została przeprowadzona akcja wsiedlania kuropatwy. W łowisko wpuszczono 1400 szt. kuropatw wyhodowanych w profesjonalnej hodowli. Jest to efekt współpracy Gminy Dobra z  KŁ nr 13 „SZARAK” w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Odbudowa populacji kuropatwy na terenie Gminy Dobra jako element ochrony bioróżnorodności i świadczeń ekosystemowych województwa wielkopolskiego”. Program ten uzyskał dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w kwocie 24 990,00zł. Wartość całego zadania to 49 980,00 zł., udział środków Gminy Dobra to  24 990,00 zł. na który składa się również finansowy wkład KŁ nr 13 „SZARAK” w kwocie 10 000,00 zł.

Kuropatwa występuje na terenach otwartych (polach uprawnych). Preferuje głównie łąki i uprawy, gdzie znajdują się nieużytki z niskimi kępami traw, pasami krzewów i zarośli (remizy), tam znajduje pokarm i schronienie. Jest gatunkiem monogamicznym, swoje gniazdo wygrzebuje w ziemi tworząc zagłębienie wyścielone roślinami, trawami i liśćmi.
Kuropatwy do niedawna były pospolitym gatunkiem. Teraz są bardzo nieliczne, stąd też pojawiła się tego typu inicjatywa przyrodnicza, mająca na celu odbudowanie stanu liczebnego kuropatwy poprzez jej zasiedlanie w łowisku, zwiększenie i ochronę populacji tego gatunku na naszych terenach oraz poszerzanie wiedzy na temat zwierzyny drobnej.

Wpuszczanie zrealizowano zgodnie z programem zasiedleń opracowanym przez Koło Łowieckie nr 13 „SZARAK”, w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Dobrej. To członkowie Koła Łowieckiego podjęli się działania w terenie i bardzo sprawnie przeprowadzili w godzinach porannych akcję zasiedlenia. Całością działań koordynował Prezes KŁ nr 13 Pan Jan Nowak we współpracy z Burmistrzem Dobrej Tadeuszem Geblerem. Ptaki wypuszczono na terenie przygotowanych remiz, nieużytków pozostawionych przez rolników i w okolicy śródpolnych zakrzaczeń, w obszarze obwodu łowieckiego Koła.

Tego typu akcje wsiedlania kuropatwy na naszym terenie mają na celu stopniową poprawę populacji. Jest to inicjatywa Koła Łowieckiego nr 13 „SZARAK”, które współpracuje z okolicznymi rolnikami, samorządem gminy Dobra i sąsiednimi kołami łowieckimi celem rozpropagowania tej idei. Liczymy na to, że uda nam się zatrzymać spadek populacji tego gatunku, i za kilka lat, spacerując po okolicznym polach będziemy mogli obserwować zrywające się z furkotem stadka kuropatw.

                                                                                            Materiał informacyjny   
                                                                                           
Urzędu Miejskiego w Dobrej