Aktualny rejestr żłobków i klubów dziecięcych

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych zawierający wszystkie dane dotyczące poszczególnych placówek (min. dane teleadresowe oraz dane dotyczące wysokości opłat, ilości miejsc, ilości zapisanych dzieci, godziny pracy placówki ) znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl)

W przypadku poszukiwania żłobków lub klubów z terenu gminy Dobra po wejściu na stronę wskazaną wyżej należy wybrać:

1) województwo – wielkopolskie;

2) powiat – turecki;

3) gmina:

- Dobra, miasto ( dla Żłobków i Klubów Dziecięcych mających siedzibę na terenie miasta Dobra);

- Dobra, obszar wiejski (dla Żłobków i Klubów Dziecięcych mających siedzibę na terenie wsi).