NAZWA JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Dobrej

IMIĘ i NAZWISKO 

 PEŁNIONA FUNKCJA

Marek Milczarek


Dyrektor

ADRES

Długa Wieś 28

62-730 Dobra

TELEFON/FAX

tel. 63 279 40 27  

E-MAIL

zspdobra@dobra24.pl

STRONA WWW

http://zspdobra.edu.pl/