Zamawiający, Gmina Dobra, reprezentowana przez Burmistrza Dobrej zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania obejmującego odbiór oraz poddanie odzyskowi  lub unieszkodliwieniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:odpadów z folii rolniczej,siatki do owijania balotów,sznurka rolniczego,opakowań po nawozach,opakowań/worków typu Big-Bag,zgodnie z dokumentacją zapytania ofertowego oraz regulaminem programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącego usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  z działalności rolniczej.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 2022-05-05 do godz. 12:00.

 

Skan podpisanej oferty w preferowanym formacie .pdf przesyła się na skrzynkę mail: sekretarz@dobra24.pl