Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Protokół nr 10 z kontroli wykorzystania środków finansowych przez jednostki OSP w Dobrej


Protokół

 

kontroli wykorzystania środków finansowych uzyskanych z budżetu

gminy przez jednostki OSP.

 

Kontrolę przeprowadzono na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym oraz Statutu Gminy, zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej przyjętym Uchwałą Nr XVII/139/05 Rady Miejskiej w Dobrej w dniu 03.03.2005 r.

 

Kontrolę przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dobrej w składzie:

radny Kazimierz Jasiński – przewodniczący zespołu kontrolnego

oraz członkowie:

radny Krzysztof Kucharski

radny Michał Błazełek

radny Henryk Gręzicki

radny Andrzej Śmieja.

 

Przedmiot kontroli:

 

Kontrola wykorzystania środków finansowych uzyskanych z budżetu gminy przez jednostki OSP pod względem celowości i gospodarności.

Data przeprowadzenia kontroli: 04.10.2005 r.

 

Udzielający odpowiedzi:

1.      p. Tadeusz Wojciechowski – inspektor Urzędu Miejskiego w Dobrej.

 

Dane ogólne:

 

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej działają jako stowarzyszenia w oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz własnego statutu.

Przeprowadzona kontrola Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Dobra obejmowała:

                    gospodarkę finansową przyznanej przez gminę dotacją za okres od 01.01.2005 r. do 30.09.2005 r.,

                    wyposażenie jednostek w sprzęt,

                    utrzymanie obiektów – strażnic.

 

Uzyskano informację, że na terenie gminy Dobra działa 13 jednostek OSP, w tym 5 jednostek typu S – są to jednostki wyposażone w samochody oraz 8 typu M – wyposażone w przyczepki pożarnicze.

 

Jednostki OSP typu-S znajdują się w miejscowościach: Dobra, Żeronice, Rzymsko, Strachocice i Piekary natomiast typu-M we wsiach: Dąbrowica, Linne, Miłkowice, Mikulice, Ostrówek, Potworów, Rzechta i Skęczniew. Jednostki posiadają 7 samochodów gaśniczych, 13 motopomp oraz 3 radiotelefony w: Dobrej, Piekarach i Strachocicach.

Stwierdzono, że każdy posiadany sprzęt powinien być zapisany w księdze inwentarzowej i oznakowany w macierzystych jednostkach.

Uzyskano informację, że Urząd Miejski w Dobrej nie prowadzi księgi inwentarzowej sprzętu jakim dysponują jednostki strażackie, a ostatni spis z natury był przeprowadzony w 2003 r.

 

Stwierdzono, że jednostki OSP biorą przede wszystkim udział w akcjach przeciwpożożarowych oraz w zdarzeniach losowych, w roku bieżącym dodatkowo dowożone były artykuły spożywcze z banku żywności dla osób potrzebujących mieszkających na terenie naszej gminy.

W trzech kwartałach 2005 r. strażacy 44 razy wyjeżdżali do pożarów i zdarzeń losowych, gdy w całym 2004 r. było 29 wyjazdów.

Na podstawie przedstawionej informacji członkowie Komisji Rewizyjnej ustalili, że na dowozy artykułów żywnościowych zakupiono paliwo ze środków straży, chociaż była to działalność związana z pomocą społeczną.

Stwierdzono, iż udokumentowaniem zakupu paliwa są karty paliwowe.

 

Z uzyskanych informacji stwierdzono, iż z działu ochrony pożarowej wypłacane jest wynagrodzenie (umowa – zlecenie) dla pięciu kierowców jednostek OSP w miejscowościach Dobra, Piekary, Rzymsko, Strachocice i Żeronice.

Komendant gminny zatrudniony jest jako pracownik Urzędu Miejskiego w Dobrej, skąd otrzymuje również ryczał.

 

Na podstawie analizy wydatków OSP za trzy kwartały 2005 r. przekazanej przez p. Skarbnik stwierdzono, że w kontrolowanym okresie wykorzystano środki w kwocie 68.293,11 zł, natomiast plan na 2005 r. wynosił 70.000,00 zł.

Do końca 2005 r. na wynagrodzenia dla kierowców potrzebna jest kwota 2.430,00 zł oraz środki na zakup paliwa.

Uzyskano informację, że przekroczenie planu zostało spowodowane  większą niż planowano liczbą wyjazdów do pożarów i zdarzeń losowych, jak też z powodu nie przewidzianych wyjazdów z żywnością.

 

Stwierdzono, że wydatki dla poszczególnych jednostek wyniosły:

1.           OSP Dobra                         37.747,24 zł

2.           OSP Żeronice          4.420,83 zł

3.           OSP Rzymsko          2.224,93 zł

4.           OSP Linne                           2.495,27 zł

5.           OSP Ostrówek                       2.565,40 zł

6.           OSP Piekary             3.797,26 zł

7.           OSP Miłkowice                        250,00 zł

8.           OSP Dąbrowica                        473,80 zł

9.           OSP Mikulice              685,29 zł

10.             OSP Strachocice                     809,65 zł

11.             OSP Rzechta               168,10 zł

12.             OSP Skęczniew                      340,30 zł

13.             OSP Potworów                         113,65 zł

 

Koszty ogólne to 14.207,39

             

Komisja Rewizyjna otrzymała również informację o wydatkowaniu środków na ubezpieczenie samochodów OSP (2 286,-zł) i strażaków (1 548,-zł) oraz wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach (2 055,- zł).

 

Zauważono, że dla jednostki OSP w Dobrej przekazane zostały najwyższe środki finansowe, w tym 7.500,00 zł dotacja, na którą zawarte zostało porozumienie.

Dodatkowo jednostka otrzymała 1 000,- zł na zakup sztandaru.

Radni zostali poinformowani, że rozliczenie z dotacji nastąpi do końca roku, natomiast wyższe wydatki dla OSP w Dobrej związane były m.in. z kosztami użytkowania większego wyposażeniem niż w innych jednostkach i organizacją obchodów 100 – lecia jednostki.

Komisję Rewizyjną powiadomiono, że jednostka OSP Dobra z dniem

4 września 2001 r. została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.

 

Szczegółowe informacje o wydatkach zawarte zostały w załączniku nr 1 do protokołu.

 

Zauważono, że o celowości realizacji rachunków decydował komendant gminny upoważniony przez Burmistrza Dobrej, który ustnie potwierdzał możliwość realizacji rachunków pracownikowi Urzędu zajmującego się sprawami straży. Opisu rachunków dokonywał pracownik Urzędu. 

 

Stwierdzono, iż procedura ta może być niezgodna z prawem, gdyż brak potwierdzenia przedstawiciela zainteresowanej jednostki, że przyjęto w posiadanie zakupiony sprzęt czy materiał.

 

Otrzymano informację o dokonywaniu zakupów na przeprowadzenie remontów w strażnicach bez poprzednio przyjętego planu remontów.

Stwierdzono, że jednostki powinny przedłożyć plan zakupów M-G Zarządowi OSP, który po zatwierdzeniu potrzeb przekaże dane do poszczególnych jednostek z informacją o kwotach uzyskanych z budżetu gminy.

 

Zwrócono uwagę na wymagające remontu strażnice OSP w gminie, niektórych z nich fatalny stan stanowi złą wizytówkę gminy.

 

Wnioski

 

1.      Wyegzekwować zwrot środków finansowych za zakupione paliwo ze środków pomocy społecznej.

2.      Dopilnować oznakowanie i wpisania do księgi inwentarzowej sprzętu straży.

3.      Spowodować, aby każdy rachunek z poszczególnych jednostek był opisany przez upoważnionego członka OSP, a zakupiony sprzęt wpisany do księgi inwentarzowej.

4.      Doprowadzić do rozliczenia dotacji dla OSP Dobra (poinformować o dokonanych zakupach z przekazanej dotacji)           

5.      Rozważyć zasadność wydatkowania środków z ochrony pożarowej na uroczystości strażackie.

6.      Zadbać o obiekty OSP.

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Urząd Miejski w Dobrej

 

Komisja Rewizyjna

Marianna Ochocka

Burmistrz Dobrej

 

 

Kazimierz Jasiński Przewodniczący

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Kucharski

Z-ca przewodniczącego

 

 

 

 

 

 

Michał Błazełek

Członek

 

 

 

 

 

 

Henryk Gręzicki

Członek

 

 

 

 

 

Andrzej Śmieja

Członek

 

 

Dobra, 2005-10-12.

 

 

Protokół otrzymują:

1.                  Burmistrz Dobrej

2.                  Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobrej

3.                  a/a

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Magdalena Kominiarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Magdalena Kominiarczyk
Data wprowadzenia:2005-10-28 08:14:08
Opublikował:Magdalena Kominiarczyk
Data publikacji:2005-10-28 08:16:29
Ostatnia zmiana:2005-10-28 08:16:29
Ilość wyświetleń:3164
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij