Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Dobrej

RADA MIEJSKA

    W DOBREJ

 

RO.SOR.0002.14.2019                                                                                       Dobra, 2019-11-07

                                        

 

ZAWIADOMIENIE

                                                             

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 j.t.), zwołuję XIV Sesję Rady Miejskiej w Dobrej na dzień 14 listopada 2019 r. (tj. czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Dobrej z następującym porządkiem obrad:

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Sprawy samorządu.

7.         Sprawozdanie Burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej oraz realizacji   podjętych uchwał.

8.         Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9.         Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Dobra, informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 roku.

10.     Podjęcie uchwał w sprawie:

1) określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania - projekt Nr XIV/102/19,

2) ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego- projekt Nr XIV/103/19,

3) obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2020 r.- projekt Nr XIV/104/19,

4) określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2020 – projekt Nr XIV/105/19,

5) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 – projekt Nr XIV/106/19,

6) o zmianie uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalneprojekt Nr XIV/107/19,

7) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemnościprojekt Nr XIV/108/19,

8) zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi posiadających kompostownik przydomowyprojekt Nr XIV/109/19,

9) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobraprojekt Nr XIV/110/19,

10) ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz terminie i trybie uiszczania opłatyprojekt Nr XIV/111/19,

11) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonej na terenie Gminy Dobra projekt Nr XIV/112/19,

12) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2020 rok – projekt Nr XIV/113/19,

13) uchwalenia „Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobra na 2020 rok- projekt Nr XIV/114/19,

14) uchwalenia „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”- projekt Nr XIV/115/19,

15)  zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok – projekt Nr XIV/116/19,

16) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2019-2026- projekt Nr XIV/117/19.

11.            Wolne wnioski i informacje.

12.            Zamknięcie obrad.

 

 

                                                                         

                                                                                                     Przewodniczący

                                               Rady Miejskiej w Dobrej  

                                                /-/ Tomasz Gil

 

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2019-11-08 12:57:10
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2019-11-08 12:58:53
Ostatnia zmiana:2019-11-08 13:00:28
Ilość wyświetleń:169
Urząd Miejski w Dobrej
Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij