Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Rzymsko, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/4 o pow. 0,5422 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku - Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KN1T/00031783/7.

Dobra, dnia 10 maja 2019 r.

 

 

Ogłoszenie o przetargu

ustnym nieograniczonym

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

 

Burmistrz Dobrej

 

Ogłasza przetarg ustny nieograniczony dotyczący nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w obrębie Rzymsko, gm. Dobra oznaczonej numerem ewidencyjnym 6/4 o pow. 0,5422 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KN1T/00031783/7.

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem, oznaczona numerem ewidencyjnym 6/4 o pow. 0,5422 ha położona jest w obrębie Rzymsko, gm. Dobra. Budynek po byłej szkole podstawowej w zabudowie wolnostojącej, parterowy, nie podpiwniczony, ze strychem nad całością, pobudowany w latach 70-tych. Powierzchnia użytkowa budynku: 177,50 m2. Stan techniczny budynku – średni. Budynek wymaga remontu. Obecnie ściany budynku nie wykazują większych zarysowań, budynek nie jest ogrzewany, pokrycie dachowe do wymiany, stolarka w większości zniszczona, ściany wewnętrzne wymagają odmalowania, parkiet drewniany zniszczony. Budynek położony w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej, terenów upraw polowych. Wokół budynku liczne nasadzenia drzew użytkowych. Nieruchomość ogrodzona siatką metalową, ogrodzenie – brama i furtka z elementów metalowych. Dojazd do nieruchomości drogą o nawierzchni bitumicznej. Na nieruchomości – przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne, przyłącze energetyczne, w sąsiedztwie brak jest obiektów uciążliwych.

Na działce znajduje się również murowany z cegły i pustaka budynek gospodarczy, otynkowany, o złym stanie technicznym, w budynku częściowo zniszczona stolarka drzwiowa i okienna. Budynek wymaga kapitalnego remontu.

Dla terenu, na którym położona jest nieruchomość, brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobra, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Dobrej Nr IV/30/11 z dnia 17 lutego 2011 roku nieruchomość znajduje się w I strefie zurbanizowanej, tereny usług – usługi pozostałe.

Nieruchomość nie jest obciążona żadnymi długami na rzecz osób trzecich.

 

Cena wywoławcza  nieruchomości wynosi 134.000,00 zł. (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące złotych 00/100) ustalona zgodnie z art. 67 ust. 2 pkt.1 u. o g. n.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku od towarów i usług.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.06.2019 r. o godz. 1000 w sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, w wysokości 14.000,00 zł. (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100) na konto Urzędu Miejskiego w Dobrej, Bank Spółdzielczy Malanów O/Dobra 86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, przy czym kwota wadium musi wpłynąć na konto urzędu do dnia 10.06.2019 r.

Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Przetarg odbędzie się chociażby do przetargu przystąpiła jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Dobrej – Zarządzeniem nr RO.SO.0050.54.2019 z dnia 10.05.2019r.

Termin podpisania umowy notarialnej zostanie określony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Cena nieruchomości płatna jest nie później, niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi nabywca.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy notarialnej.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokółu.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z  przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2014 r., poz. 1490 ze zm.).

Ponadto oferent powinien zapoznać się z regulaminem przetargu, który dostępny jest na stronie internetowej Gminy Dobra: dobra.nowoczesnagmina.pl

Dodatkowych informacji na temat przetargu udziela się w Urzędzie Miejskim w Dobrej - pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem 63 279 99 26.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, a ponadto dostępne jest na stronie internetowej urzędu www.dobra24.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie dobra.nowoczesnagmina.pl oraz w prasie lokalnej.

 

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

Załączniki

Ogłoszenie o przetargu Rzymsko dz. 6_4 (290.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin przetargu Rzymsko dz. 6_4 (331kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie o ogłoszeniu Rzymsko dz. 6_4 (174.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alina Pawłowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alina Pawłowska
Data wprowadzenia:2019-05-10 08:46:47
Opublikował:Alina Pawłowska
Data publikacji:2019-05-10 08:48:06
Ostatnia zmiana:2019-05-10 08:48:09
Ilość wyświetleń:118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij