Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Zaproszenie na XL Sesję Rady Miejskiej w Dobrej

        

     RADA MIEJSKA

        W DOBREJ

RO.SOR.0002.40.2018                                                            Dobra, 2018-03-20

 

                                             

                                                

                       Zapraszam na XL sesję Rady Miejskiej w Dobrej, która odbędzie się                 w dniu 27 marca 2018 r. (wtorek) o godz. 900 w Sali konferencyjnej Centrum Kultury w Dobrej.

Porządek obrad:

1.  Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Sprawy samorządu.

7.        Sprawozdanie Burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej.

8.               Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra w 2017r.                  z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których nowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego                           i o wolontariacie. 

9.               Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2017 r.

10.            Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w roku 2017 w Gminie Dobra.

11.     Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych- projekt Nr XL/301/18,

2)    przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2018 r. - projekt Nr XL/302/18,

3)    ustalenia okolicznościowych obchodów „Dni Dobrej”- projekt Nr XL/303/18,

4)    udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Dobra dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania powiatu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest- projekt Nr XL/304/18,

5)    zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrej na 2018r.projekt Nr XL/305/18,

6)    zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2018 rok .projekt Nr XL/306/18,

7)    zmiany uchwały budżetowej na 2018 rokprojekt Nr XL/307/18,

8)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2018-2026 – projekt Nr XL/308/18.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna udzielenia zwolnienia radnemu od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                   o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875 t.j.)

            

     Przewodniczący

 Rady Miejskiej w Dobrej                                                                                                              /-/ Sebastian Gwizdalski

 

 

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2018-03-20 14:55:03
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2018-03-20 14:57:19
Ostatnia zmiana:2018-03-20 14:57:37
Ilość wyświetleń:263
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij