Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy do spraw obsługi finansowo - księgowej i kasy w Referacie Finansowo - Podatkowym Urzędu Miejskiego w Dobrej

BURMISTRZ DOBREJ

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE

STANOWISKO PRACY

do spraw obsługi finansowo – księgowej i kasy

w Referacie Finansowo – Podatkowym Urzędu Miejskiego w Dobrej

 

Wymiar czasu pracy: pełny etat

I. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1. Wykształcenie wyższe na kierunku: ekonomia, rachunkowość, finanse, prawo, administracja.

2. Umiejętność obsługi komputera w obszarze środowiska Windows (pakiet MS Office ze

    szczególnym uwzględnieniem arkusza kalkulacyjnego Excel).

 

II. Wymagania niezbędne pozostałe

 

1. Posiadanie obywatelstwa polskiego.

2. Korzystanie w pełni z praw publicznych.

3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.

  4. Niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne  

      przestępstwo skarbowe.

 

III. Wymagania dodatkowe:

 

1.      Znajomość przepisów prawa samorządowego i administracyjnego, ustaw: o finansach publicznych, o rachunkowości, o ochronie danych osobowych.

2.      Znajomość obsługi urządzeń biurowych.

3.      Znajomość instrukcji kancelaryjnej.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

1.      Prowadzenie kasy Urzędu Gminy i przestrzeganie przepisów obowiązujących w tym     

       zakresie.

2.      Obsługa terminalu kart płatniczych.

3.      Prowadzenie bankowości elektronicznej udostępnionej przez bank prowadzący bankową obsługę budżetu polegająca m.in. na terminowym sporządzeniu przelewów bankowych, drukowaniu wyciągów bankowych, bieżąca kontrola wpływów na rachunek bankowy gminy i ich ewentualna redystrybucja.

4.      Kontrola dokumentów księgowych pod względem ich zgodności z obowiązującą w Urzędzie Miejskim w Dobrej polityką rachunkowości.

5.      Prowadzenie ewidencji i dystrybucji druków ścisłego zarachowania.


V. Wymagany staż pracy:

 

Minimum 1 rok pracy w administracji publicznej, jednostkach sektora finansów publicznych lub bankowości, na stanowisku o tożsamym lub zbliżonym zakresie zadań.

 

 

VI.    Wymagane dokumenty:

 

1.      List motywacyjny.

2.      Życiorys (CV).

3.      Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie i doświadczenie zawodowe.

4.      Kserokopie referencji lub opinii.

5.      Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

6.      Oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych.

7.      Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 


Oferty w zamkniętych kopertach z umieszczonym na nich imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz adnotacją: ,,Konkurs na stanowiskodo spraw obsługi finansowo – księgowej i kasy w Referacie Finansowo – Podatkowym Urzędu Miejskiego w Dobrej” należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10 w terminie do dnia 02.10.2017 r. godz.16.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

            Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.2016.922 t. j. z dnia 2016.06.28   oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2016.902 t. j. z dnia 20016.06.24).

            O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w ciągu 7 dni po upływie terminu składania ofert.


Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (
http://dobra.nowoczesnagmina.pl), strona - dobra24.pl  oraz tablicy informacyjnej w UM Dobrej.Burmistrz Dobrej /-/ Andrzej Piątkowski

Dobra, dn. 25.09.2017  r.

 

Załączniki

informacja ogólna lista kandydatów spełniających wymagania formalne (34.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku naboru (14.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:aplichta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:aplichta
Data wprowadzenia:2017-09-25 14:16:25
Opublikował:aplichta
Data publikacji:2017-09-25 14:18:31
Ostatnia zmiana:2017-10-09 11:46:36
Ilość wyświetleń:1089
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij