Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Zaproszenie na XXIX Sesję Rady Miejskiej w Dobrej

                                                                 

  RADA MIEJSKA

    W DOBREJ

RO.SOR.0002.29.2017                                                                                                                                                                                         Dobra, 2017-03-23

 

                                                                  

         Zapraszam na XXIX sesję Rady Miejskiej w Dobrej, która odbędzie się w dniu  30 marca 2017 r. (czwartek) o godz. 1500 w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Dobrej.

 

Porządek obrad :

1.   Otwarcie Sesji.

2.   Stwierdzenie quorum.

3.   Przedstawienie porządku obrad.

4.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.   Interpelacje i zapytania radnych.

6.   Sprawy samorządu.

7.   Sprawozdanie Burmistrza Dobrej z  działalności międzysesyjnej.

8.     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Dobra w 2016r. z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których nowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

9.   Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” na 2016 r.

10.   Raport z wykonania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani w roku 2016 w Gminie Dobra.

11.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1)   przekształcenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Dobrej poprzez likwidację Szkoły Filialnej im. Stefana Żeromskiego w Piekarach- projekt Nr XXIX/217/17,

2)   przekształcenia Przedszkola Samorządowego w Dobrej poprzez likwidację Oddziału Zamiejscowego w Strachocicach oraz Oddziału Zamiejscowego w Piekarach - projekt Nr XXIX/218/17,

3)   dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego- projekt Nr XXIX/219/17,

4)   określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Dobra jest organem prowadzącym oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – projekt Nr XXIX/220/17,

5)   określenia kryteriów naboru do klasy I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobra, dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów – projekt Nr XXIX/221/17,

6)   przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dobra w 2017 r. - projekt Nr XXIX/222/17,

7)   ustalenia okolicznościowych obchodów „Dni Dobrej”- projekt Nr XXIX/223/17,

8)   zmiany Uchwały Nr XI/110/15 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej w Rzymsku oraz na odstąpienie od obowiązującego przetargowego trybu zawarcia tej umowy- projekt Nr XXIX/224/17,

9)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefa Aktywizacji Gospodarczej Długa Wieś, gmina Dobra- projekt Nr XXIX/225/17,

10)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefa Aktywizacji Gospodarczej Linne I, gmina Dobra- projekt Nr XXIX/226/17,

11)   przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strefa Aktywizacji Gospodarczej Linne II, gmina Dobra- projekt Nr XXIX/227/17,

12)   ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dobra - projekt Nr XXIX/228/17,

13)   zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Dobrej na 2017r.projekt Nr XXIX/229/17,

14)   zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Dobrej na 2017 rok .projekt Nr XXIX/230/17,

15)   zmiany uchwały budżetowej na 2017 rokprojekt Nr XXIX/231/17,

16)   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2017-2026 – projekt Nr XXIX/232/17.

 

12.  Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

13.  Wolne wnioski.

14.  Zamknięcie obrad.

 

 

            Przewodniczący

      Rady Miejskiej w Dobrej

                                                                                               /-/ Sebastian Gwizdalski

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Krawczyk
Data utworzenia:2017-03-23 14:58:27
Wprowadził do systemu:Joanna Krawczyk
Data wprowadzenia:2017-03-23 14:58:38
Opublikował:Joanna Krawczyk
Data publikacji:2017-03-23 15:01:30
Ostatnia zmiana:2017-03-23 15:04:52
Ilość wyświetleń:373

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij