Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

OGŁOSZENIE

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

         Burmistrz Dobrej ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego o pow. 30,81 m2, stanowiącego własność Gminy Dobra, mieszczącego się w Dobrej w budynku parterowym przy ul. Kilińskiego 5 usytuowanym na działce o numerze ewidencyjnym 1681/1 wpisanej w  księdze wieczystej  nr KN1T/00027704/9, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku.

Przedmiotowy lokal użytkowy przeznaczony jest na prowadzenie działalności gospodarczej – handel, usługi. Budynek w którym znajduje się lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągowo – kanalizacyjną. Lokal nie jest obciążony żadnymi długami ani prawami na rzecz osób trzecich. 

Przetarg odbędzie się w dniu 27 marca 2017 roku o godz. 10°° w Sali posiedzeń nr 13 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

Uczestnicy przetargu obowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

1)      dokument stwierdzający tożsamość, umowę spółki cywilnej (o ile taka została zawarta) - jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

2)      aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba prawna,

3)      pełnomocnicy przetargu winni okazać komisji przetargowej stosowne pełnomocnictwo,

4)      oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz warunkami przetargu

 

Stawka wywoławcza czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu miesięcznie wynosi 11,00 zł. Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT.

Czynsz najmu płatny będzie z góry do 10 dnia każdego miesiąca. Wysokość czynszu będzie waloryzowana w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, raz w roku począwszy od 10 lutego każdego roku.

Umowa najmu lokalu użytkowego zostanie zawarta na czas nieoznaczony.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłata wadium w gotówce lub przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Dobrej w wysokości 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych, 00/100):

1)      gotówką w kasie Urzędu Miejskiego lub

2)      przelewem na konto Bank Spółdzielczy Malanów  O/Dobra   86 8557 0009 0300 0172 2003 0011, oraz okazanie komisji przetargowej dokumentu o jego wniesieniu. Za dzień wpłaty wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego. Kwota wadium na konto Urzędu musi wpłynąć do dnia 23 marca 2017r.

 

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet miesięcznego czynszu za najem przedmiotowego lokalu użytkowego. Wadium zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu z wynikiem negatywnym. Jeżeli osoba ustalona jako najemca lokalu użytkowego nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, celem podpisania umowy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Najemca poza czynszem jest zobowiązany do ponoszenia kosztów związanych z bieżącą eksploatacją przedmiotu najmu.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Celem obejrzenia lokalu proszę o kontakt z Urzędem Miejskim w Dobrej, pok. nr 9, tel. 63 2799926.  Istnieje również możliwość zapoznania się z postanowieniami projektu umowy najmu.

 Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski

Załączniki

Ogłoszenie (189.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie w sprawie ogłoszenia na najem lokalu (182.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Regulamin (290.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Wzór umowy (146.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja o wyniku przetargu - Kilińskiego 5 (735.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2017-02-21 10:07:33
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2017-02-21 10:08:06
Ostatnia zmiana:2017-03-27 14:17:33
Ilość wyświetleń:256
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij