Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Zaproszenie na XI Sesję Rady Miejskiej w Dobrej

                        

    Zapraszam na XI sesję Rady Miejskiej w Dobrej, która odbędzie się w dniu 10 grudnia 2015 r. (czwartek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Dobrej.

 

Porządek obrad:

1.        Otwarcie Sesji.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.       Przedstawienie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.       Interpelacje i zapytania radnych.

6.       Sprawy samorządu.

7.       Sprawozdanie Burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej.

8.       Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

9.                        Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015.

10.   Podjęcie uchwał w sprawie:

1)       obniżenia średniej ceny żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego w 2016 r.- projekt Nr XI/102/15,

2)      określenia  wysokości stawek podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2016 – projekt Nr XI/103/15,

3)      określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na rok 2016 – projekt Nr XI/104/15,

4)      określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji dla celów podatkowych – projekt Nr XI/105/15,

5)      określenia stawek opłaty targowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso – projekt Nr XI/106/15,

6)      zwolnień w podatku od nieruchomości- projekt Nr XI/107/15

7)      wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej – projekt Nr XI/108/15,

8)      wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej – projekt Nr XI/109/15,

9)      wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem po byłej szkole podstawowej oraz na odstąpienie od obowiązującego przetargowego trybu zawarcia tej umowy – projekt Nr XI/110/15,

10)  Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Dobra na 2016 rok – projekt Nr XI/111/15,

11)  „Gminnego  Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Dobra na 2016 rok- projekt Nr XI/112/15,

12)  zgłoszenia Sołectwa Miłkowice oraz Sołectwa Potworów do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”- projekt Nr XI/113/15,

13)  przyjęcia „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025”- projekt Nr XI/114/15,

14)  zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków - projekt Nr XI/115/15,

15)  wyrażenia stanowiska o potrzebie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu - projekt Nr XI/116/15,

16)  przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto Czysta Gmina”- projekt Nr XI/117/15

17)  zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok – projekt Nr XI/118/15,

18)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2026 – projekt Nr XI/119/15,

 

11.       Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

12.       Wolne wnioski.

13.       Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna udzielenia zwolnienia radnemu od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j. t.)

 

 

        Przewodniczący

  Rady Miejskiej w Dobrej               
/-/Sebastian Gwizdalski

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2015-12-03 13:54:15
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2015-12-03 13:55:01
Ostatnia zmiana:2015-12-03 14:01:24
Ilość wyświetleń:609

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij