Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Zaproszenie na X Sesję Rady Miejskiej w Dobrej

                        

           Zapraszam na X sesję Rady Miejskiej w Dobrej, która odbędzie się w dniu 30 października 2015 r. (piątek) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Centrum Kultury w Dobrej.

 

Porządek obrad:

1.         Otwarcie Sesji.

2.         Stwierdzenie quorum.

3.        Przedstawienie porządku obrad.

4.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

5.        Interpelacje i zapytania radnych.

6.        Sprawy samorządu.

7.        Sprawozdanie Burmistrza Dobrej z działalności międzysesyjnej.

8.        Podjęcie uchwał w sprawie:

1)    „Programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016” projekt Nr X/92/15, 

2)    przejęcia przez Gminę Dobra zadania publicznego w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Dobra w sezonie zimowym 2015/2016- projekt Nr X/93/15,

3)    ustalenia wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności- projekt Nr X/94/15,

4)    określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt Nr X/95/15,

5)    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Dobra- projekt Nr X/96/15,

6)   w sprawie przejęcia zadania inwestycyjnego należącego do Powiatu Tureckiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi - budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4504P Zieleń – Skęczniew od miejscowości Skęczniew do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 478, strona lewa”- projekt Nr X/97/15,

7)    zmiany uchwały dotyczącej przekazania urządzeń administrowanie Związkowi Międzygminnemu Wodociągów i Kanalizacji w Koninie – projekt Nr X/98/15,

8)    zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z przepompownią ścieków oraz przykanalikami w miejscowości Dobra i Długa Wieś – etap X”- projekt Nr X/99/15,

9)    zmiany uchwały budżetowej na 2015 rokprojekt Nr X/100/15,

10)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobra na lata 2015-2026 – projekt Nr X/101/15

9.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

 

Podstawa prawna udzielenia zwolnienia radnemu od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 j. t.)

 

 

                                                 Przewodniczący

                                           Rady Miejskiej w Dobrej

                        /-/Sebastian Gwizdalski

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2015-10-23 14:10:32
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2015-10-23 14:14:57
Ostatnia zmiana:2015-10-23 14:19:20
Ilość wyświetleń:602

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij