Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. informatyki w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrej

BURMISTRZ DOBREJ

OGŁASZA NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY

ds. informatyki
w Referacie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Dobrej

 

 

1. Określenie stanowiska urzędniczego:

            Stanowisko: informatyk .

            Wymiar czasu pracy: pełny etat

            Miejsce wykonywania pracy: Urząd Miejski w Dobrej,

            Rodzaj umowy: umowa o pracę.

 

 

2. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

a) wykształcenie średnie o kierunku informatycznym,

b)  znajomość budowy, obsługi, konserwacji komputerów klasy PC, umiejętność samodzielnej diagnozy i naprawy uszkodzeń sprzętu komputerowego,

c) znajomość budowy i zarządzania sieciami komputerowymi,

d) znajomość oprogramowania narzędziowego oraz systemów operacyjnych,

e) dobra znajomość posługiwania się aplikacjami biurowymi MS Office (w szczególności: Word, Excel, Publisher i PowerPoint)

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

g) niekaralność za przestępstwa umyślne,

h) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 

3. Wymagania dodatkowe:

a)  staż pracy na stanowisku informatyka,

b) doświadczenie w pracy w administracji,

c) znajomość ustaw i aktów wykonawczych z zakresu samorządu gminnego, ustawy o dostępie do

 informacji publicznej, o ochronie danych osobowych oraz KPA,

d) znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci i archiwizacji danych,

e) obsługa programów graficznych (Corel Draw, Photoshop),

f) znajomość SQL i umiejętność zarządzania bazami danych

g) umiejętność pracy w zespole.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)  administrowanie siecią informatyczną oraz bazami danych systemów będących
w użytkowaniu Urzędu, w tym wykonywanie obowiązków administratora systemów informatycznych określonych w obowiązującej Polityce bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
w szczególności:

-       prowadzenie ewidencji sprzętu informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład,

-       ustalanie identyfikatorów i haseł użytkownikom, dokonywanie ich zmian
i wyrejestrowywanie użytkowników w razie takiej potrzeby,

-       prowadzenie rejestru i odnotowywanie faktu wygenerowania oraz przekazywania haseł,

-       sprawdzanie zawartości komputerów pod kątem legalności programów komputerowych oraz używania właściwych nośników informacji,

b) instalowanie i aktualizowanie oprogramowania,

c) wdrażanie nowych technik i rozwiązań informatycznych,

d) nadzór i pomoc pracownikom Urzędu w poprawnym użytkowaniu sprzętu komputerowego,

e) dbałość o należyty stan techniczny sprzętu i oprogramowania, w tym usuwanie usterek
i drobnych awarii,

f) administrowanie, obsługa urządzeń wielofunkcyjnych pracujących w sieci,

g) przegląd, konserwacja i bieżąca naprawa systemów – w tym sieci informatycznej,

h) stosowanie środków technicznych mających na celu zabezpieczenie danych osobowych przed ujawnieniem,

i) profilaktyka antywirusowa,

j) nadzór nad tworzeniem kopii zapasowych baz danych przez użytkowników,

k) czuwanie nad zapewnieniem awaryjnego zasilania komputerów oraz innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo przetwarzania danych,

l) pomoc w przygotowaniu dokumentacji przetargowej i uczestnictwo w postępowaniach przetargowych związanych z zagadnieniami informatycznymi.

m) zapewnienie bezpieczeństwa danych sieci komputerowej Urzędu przed niepowołanym dostępem do sieci zewnętrznej,

n) zabezpieczanie urządzeń i systemów informatycznych przed utratą tych danych spowodowaną awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej,

o) przygotowywanie urządzeń, dysków lub innych informatycznych nośników zawierających dane osobowe do likwidacji,

p) prowadzenie aktualizacji systemów komputerowych,

q) dbałość o materiały eksploatacyjne do sprzętu komputerowego,

r) organizacja i prowadzenie szkoleń informatycznych dla kadry Urzędu,

s) zapewnienie dostępu do Internetu i poczty elektronicznej na stanowiskach pracy
w Urzędzie,

t) opieka i nadzór nad wdrażanymi systemami, konsultowanie zmian w oprogramowaniu oraz kontakty z autorami oprogramowania,

u) zarządzanie działaniem elektronicznej skrzynki podawczej,

w) wykonywanie obowiązków Lokalnego Administratora Systemu aplikacji do obsługi Systemu Rejestrów Państwowych Źródło, nadzór nad projektami informatycznymi dotyczącymi infrastruktury teleinformatycznej,

x) nadzór nad umowami z firmami zewnętrznymi w zakresie działań informatycznych prowadzonych przez Urząd,

y) prowadzenie i nadzorowanie portalu gminnego, prowadzenie i nadzorowanie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, prowadzenie i nadzorowanie portalu społecznościowego.

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys (CV),

c) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wykształcenia  średniego o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3 letni staż pracy,

e)  kserokopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

f) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

g) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku,

h) referencje (jeżeli kandydat może takie przedstawić).

           

Oferty w zamkniętych kopertach z umieszczonym na nich imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz adnotacją: ,,Konkurs na stanowisko ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Dobrej’’ należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Pl. Wojska Polskiego 10 w terminie do dnia 20.04.2015 r. do godz.12.00. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Do dokumentów aplikacyjnych należy dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm. oraz ustawą z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

            Po upływie terminu  do złożenia dokumentów określonych w ogłoszeniu o naborze zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej lista kandydatów spełniających wymagania formalne.

            Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dobra.nowoczesnagmina.pl) oraz tablicy informacyjnej w UM Dobrej.

 

 

 

Burmistrz Dobrej
/-/ Andrzej Piątkowski

 

 

 

 

Dobra, dn. 09.04.2015 r.

 

Załączniki

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY (298.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jacek Gajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Gajewski
Data wprowadzenia:2015-04-09 12:47:51
Opublikował:Jacek Gajewski
Data publikacji:2015-04-09 12:52:43
Ostatnia zmiana:2015-04-09 12:52:50
Ilość wyświetleń:1471
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij