Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

BURMISTRZ DOBREJ
OGŁASZA NABÓR NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

I. Informacje ogólne:

1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zmianami) Burmistrz Dobrej zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ww. ustawy, zwane dalej kandydatami, do zgłaszania się na kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartym konkursie realizowanym w trybie ww. ustawy.

2. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej.

3. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

4. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, może zgłosić do wybranego obszaru tylko 1 kandydata.

 

II. Wymagania stawiane kandydatom:

W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie następujące kryteria:

·         nie reprezentują organizacji/podmiotów biorących udział w konkursie;

·         nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności;

·         do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika.

 

III. Zadania Komisji Konkursowej:

Komisja Konkursowa opiniuje oferty złożone przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, ze zmianami) w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej ogłoszonym przez Burmistrza Dobrej.

 

 

IV. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

Burmistrz Dobrej powołuje 3 członków Komisji Konkursowej w składzie: 2 przedstawicieli Burmistrza Dobrej lub osoby przez niego upoważnione oraz wybiera jednego przedstawiciela organizacji pozarządowych spośród zgłoszonych wcześniej kandydatur. W przypadku większej liczby chętnych osób do składu komisji, reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wyboru dokona Burmistrz Dobrej, biorąc pod uwagę przede wszystkim cele statutowe organizacji, która zgłosiła kandydata do pracy w komisji konkursowej. Burmistrz Dobrej powołuje spośród członków Komisji Przewodniczącego i Sekretarza.

V. Miejsce złożenia dokumentów:

Zgłoszenia - na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz
z załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, w sekretariacie (pokój nr 8). Za termin złożenia uznaje się datę wpływu zgłoszenia do urzędu.

Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób:

„Zgłoszenie kandydata na członka komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych
w otwartym konkursie ofert na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej".

Termin składania dokumentów – do 19.01.2015 roku.

Powyższe ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
i Gminy Dobra, na stronie internetowej www.dobra24.pl oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Dobrej.

 

 

 

 

                                                                                                          Burmistrz Dobrej

                                                                                                   /-/ Andrzej Piątkowski

 

Dobra, dnia 12.01.2015r.

 

 

 

 

Załączniki

formularz zgłoszenia do komisji konkursowej (31.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Anna Plichta
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Anna Plichta
Data wprowadzenia:2015-01-13 08:52:26
Opublikował:Anna Plichta
Data publikacji:2015-01-13 08:56:30
Ostatnia zmiana:2015-01-13 10:39:06
Ilość wyświetleń:724

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij