Podatki  w   GMINIE  DOBRA  na 2015 rok

Lp.

Wyszczególnienie

Stawka podatku

1.

Podatek rolny

50,00
(cena żyta)

2.

Podatek od nieruchomości

1.

Budynki lub ich części

 

1)   Mieszkalne

0,67 zł

2)   związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od  budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na  prowadzenie działalności gospodarczej

3)   związanych z prowadzeniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń  

22,53 zł

 

4,70 zł

 

4)   zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 

10,80 zł

5)   pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

6)  letniskowe

5,28 zł

 

7,70 zł

2.

Budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

2 %

3.

Grunty:

 

 

a)   związane z działalnością gospodarczą bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków  

0,90 zł

 

 

b)   pod jeziorami , zajęte na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni  wodnych  

4,58 zł

 

 

c)   pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,36 zł

3.

Podatek od środków transportowych

 

1.

od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

 

 

1)        pow 3,5 t do 5,5 t włącznie :     

615 zł

 

 

2)        powyżej 5,5 t do 9 t włącznie :     

1010 zł

 

 

3)        powyżej 9 t:                            

1134 zł

 

2.

Dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 t

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

 

DWIE OSIE

 

 

-    nie mniej niż 12 t - mniej niż 13 t

1 655 zł

2 252 zł

 

 

-    nie mniej niż 13 t – mniej niż 14 t

1 655 zł

2 252 zł

-    nie mniej niż  14 t – mniej niż 15 t

1 778 zł

2 252 zł

-    nie mniej niż  15 t

1 778 zł

2 344 zł

 

 

 

TRZY OSIE

 

 

 

 

-    nie mniej niż 12 t - mniej niż 17 t

1 972 zł

2 344 zł

 

 

 

-    nie mniej niż 17 t – mniej niż 19 t

1 972 zł

2 344 zł

-    nie mniej niż 19 t - mniej niż 21 t

1 972 zł

2 344 zł

-    nie mniej niż 21 t - mniej niż 23 t

2 233 zł

2 344 zł

-    nie mniej niż 23  t - mniej niż 25 t

2 233 zł

2 344 zł

-    nie mniej niż 25  t

2 233 zł

2 344 zł

 

CZTERY OSIE I WIECEJ

-    nie mniej niż 12 t - mniej niż 25 t

2 233 zł

2 344 zł

-    nie mniej niż 25 t - mniej niż 27 t

2 233 zł

2 344 zł

-    nie mniej niż 27 t - mniej niż 29 t

2 213 zł

2 344 zł

-     nie mniej niż 29 t - mniej niż 31 t

2 213 zł

2 446 zł

-     nie mniej niż 31 t

2 251 zł

2 446 zł

3.

od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 t poniżej 12 t

1 785 zł

 

4.

dla ciągników siodłowych i balastowych przyst. do używ. łącznie z naczepą lub przyczepą o dop. masie całk. zespołu pojazdu równej lub wyższej niż 12 t

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

 

DWIE OSIE

 

 

-      nie mniej niż 12 t - mniej niż 18 t

2 037 zł

2 397 zł

 

 

-      nie mniej niż 18 t - mniej niż 25 t

2 037 zł

2 397 zł

-      nie mniej niż 25 t - mniej niż 31 t

2 037 zł

2 397 zł

-      nie mniej niż 31 t

2 264 zł

2 397 zł

 

 

 

TRZY OSIE

 

 

-      nie mniej niż 12 t - mniej niż 40 t

2 397 zł

2 397 zł

 

 

-      nie mniej niż 40 t

2 397 zł

2 969 zł

 

5.

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą : od 7 t i poniżej 12 t z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

1 519 zł

 

6.

od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Oś jezdna z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

 

 

 

JEDNA OŚ

 

 

-      nie mniej niż 12 t  - mniej niż 18 t

1 478 zł

1 836 zł

-      nie mniej niż 18 t - mniej niż  25 t

1 478 zł

1 836 zł

-      nie mniej niż 25 t

1 581 zł

1 836 zł

 

 

 

DWIE  OSIE

 

 

-      nie mniej niż 12 t - mniej niż 28 t

1 581 zł

1 836 zł

 

 

-      nie mniej niż 28 t - mniej niż 33 t

1 581 zł

1 836 zł

-      nie mniej niż 33 t - mniej niż 38 t

1 581 zł

1 836 zł

-      nie mniej niż 38 t

1 958 zł

2 106 zł

 

 

 

TRZY  OSIE

 

 

-      nie mniej niż 12 t - mniej niż 38 t

1 795 zł

1 910 zł

 

 

-      nie mniej niż 38 t

2 097zł

2 265 zł

 

7.

Od autobusów o liczbie miejsc

 

 

1)       mniej niż 30 miejsc

1 519 zł

 

 

2)       równej lub wyższej niż 30 miejsc

2 035 zł