Z dniem 20 marca 2017 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Dobra. Środki na finansowanie zadania pochodzą z budżetu Gminy Dobra, Powiatu Tureckiego, oraz NFOŚiGW i WFOŚiGW.  Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, w pokoju nr 7 lub na stronie Urzędu.

Dofinansowanie obejmować będzie 100% kosztów związanych z:

·         Demontażem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest;

bądź

·          Transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

 

Do korzystania ze środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania uprawnione są osoby fizyczne – w zakresie nie związanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, jednostki organizacyjne, gminy, wspólnoty mieszkaniowe oraz parafie i spółdzielnie mieszkaniowe.

         Usługa usuwania azbestu dla rolników – jeżeli dotyczy usuwania z budynku związanego z produkcją rolną – stanowi pomoc de minimis w rolnictwie.