Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - zastąpieniu istniejącej elektrowni wiatrowej o mocy 300 kW urządzeniem o mocy do 750 kw

Dobra, dnia 3 marca 2011 r.

IGOŚR.6220.2.2011

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 01.03.2011 r. wpłynął wniosek Pana Bartłomieja Dudzińskiego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:.

 

„zastąpieniu istniejącej elektrowni wiatrowej o mocy 300 kW urządzeniem o mocy do 750 kw” na działce o nr geodez.: 284/1 - obręb Żeronice, gm. Dobra

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Dobrej www.dobra24.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 10 w godzinach 7.30-15.30, a także składać uwagi i wnioski w sprawie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

                                                                                         Burmistrz Dobrej

                                                                                 /-/ Andrzej Piątkowski

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2011-03-03 10:38:47
Wprowadził do systemu:Renata Jarek
Data wprowadzenia:2011-03-04 10:39:31
Opublikował:Renata Jarek
Data publikacji:2011-03-04 10:40:47
Ostatnia zmiana:2011-03-04 12:00:02
Ilość wyświetleń:1655

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij