Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dobra, dnia 11 września 2009r.

IGŚ-7624/9/2009

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 11.09.2009r. Pana Stanisława Stasiaka Sekretarza Gminy Dobra przedstawiciela Urzędu Miejskiego w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„budowie sieci wodociągowej w miejscowości Skęczniew” na działkach o nr: 111, 149, 156/1, 155/1, 185/2, 185/1, 344/5, 344/4, 344/6, 186/8, 186/17, 155/2, 438/39, 155/3, 181/12, 319/22, 438/33, 438/26, 438/7, 438/38, 438/34, 438/9 – obręb Skęczniew oraz 1/2 i 2/4 – obręb Kościanki

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) ) oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania następuje przez niniejsze obwieszczenie, które podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Dobrej www.dobra24.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej oraz na tablicach ogólnodostępnych u sołtysów miejscowości: Skęczniew i Kościanki.

Z treścią wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 10a w godzinach 7.30-15.30, a także składać uwagi i wnioski w sprawie.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron niniejszego postępowania wynikających z art. 10 kpa, do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ DOBREJ

Andrzej Piątkowski

Metadane

Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2009-09-22 11:03:39
Wprowadził do systemu:Jacek Gajewski
Data wprowadzenia:2009-09-22 11:04:00
Opublikował:Jacek Gajewski
Data publikacji:2009-09-22 11:06:41
Ostatnia zmiana:2009-09-22 11:07:35
Ilość wyświetleń:1137

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij