Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczącej przedsięwzięcia polegającego na : "Uporządkowaniu gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim" - sieć kanalizacji sanitarnej w Aglom

Dobra, dnia 11 sierpnia 2009r.

IGŚ-7624/7/2009

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz.1227) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.),

 

zawiadamiam

 

że w dniu 7 sierpnia 2009r. została wydana decyzja Burmistrza Dobrej Nr 7/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na :

„Uporządkowaniu gospodarki wodno – ściekowej na terenie gmin członkowskich ZMWiK w Subregionie Konińskim” – sieć kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Dobra dla zadań w Dobrej i Długiej Wsi, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 1541, 858/2, 1729/1, 1730/3, 1730/2, 1729/4, 1730/18, 1729/13, 1729/17, 1730/6;  1765,1766,1771/3, 1771/4,1761, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747,1750/2, 1751, 1803,1829,1817/1,1816/4,1866,2115,1867 – obręb miasto Dobra; 496, 510/3, 510/4, 509, 508, 507, 506, 505, 504, 503, 502, 501, 478, 476, 499, 575, 574, 497/3, 385, 57, 233, 237 – obręb Długa Wieś;  38, 100 – obręb Ugory,

na podstawie wniosku z dnia 09.06.2009r. złożonego przez Pana Tomasza Sampira przedstawiciela Zakładu Projektowo – Usługowego „PROBUD”, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 12, działającego z pełnomocnictwa Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Koninie.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wydana została bez przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 14 dni, poprzez umieszczenie na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Dobrej www.dobra24.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej u sołtysów miejscowości: Długa Wieś i Ugory.

Z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, pokój nr 10a w godzinach 7.30-15.30.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ DOBREJ

Andrzej Piątkowski

Metadane

Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2009-08-11 15:16:23
Wprowadził do systemu:Jacek Gajewski
Data wprowadzenia:2009-08-11 15:16:34
Opublikował:Jacek Gajewski
Data publikacji:2009-08-11 15:17:23
Ostatnia zmiana:2009-08-11 15:18:20
Ilość wyświetleń:1124

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij