Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o postanowieniu - budowa elektrowni wiatrowej w m. Potworów

Dobra, dnia 11.03.2009r.

Znak sprawy: IGŚ-7624/4/09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA DOBREJ

    

 

Na podstawie art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz.1227) oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

  obwieszczam  

postanowienie  Burmistrza Dobrej z dnia 11.03.2009r. roku nr sprawy IGŚ-7624/4/09

w sprawie stwierdzenia obowiązku  przeprowadzenia  oceny  oddziaływania  przedsięwzięcia  na  środowisko  dla  planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na „budowie elektrowni wiatrowej na działce o nr 51 położonej w miejscowości Potworów, gmina Dobra” oraz nałożenia  obowiązku  sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na  środowisko dla w/w   przedsięwzięcia    w  zakresie  przewidzianym  w  art.  66 ustawy  z  dnia  3  października  2008 roku  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach  oddziaływania  na  środowisko   (Dz.U. Nr 199,poz. 1227) stosownie do wszczętego w dniu 13.02.2009r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pani Małgorzaty Gardy z dnia 04.02.2009r.

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej, pl. Wojska Polskiego 10, 62 – 730 Dobra, pokój nr 10a w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod nr tel. (0*63) 279 99 27.

Informację o w/w postanowieniu umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Jednocześnie informuję, że doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metadane

Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2009-03-26 13:26:37
Wprowadził do systemu:Jacek Gajewski
Data wprowadzenia:2009-03-26 13:26:47
Opublikował:Jacek Gajewski
Data publikacji:2009-03-26 13:27:37
Ostatnia zmiana:2009-03-26 13:28:27
Ilość wyświetleń:1253
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij