Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia i wystapieniu do organów współdziałających.

BURMISTRZ DOBREJ

PLAC WOJSKA POLSKIEGO 10

62-730 DOBRA

Dobra, dnia 8 lipca 2008r.

Obwieszczenie
Burmistrza Dobrej

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizacji przedsięwzięcia i wystąpieniu do organów współdziałających

Zgodnie z Art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami ) oraz Art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150)

zawiadamiam


że na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznań z dnia 23.06.2008r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 83 z drogami wojewódzkimi 471 oraz 478 w m. Dąbrowa na typ rondo - działki nr 34, 21, 56/2, 57/2, 276/2, 19, 20/1, 22.


Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art.10 KPA do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.


Ponadto zgodnie z art. 31 i art. 32 ust 1 pkt.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150) informuję, o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobrej Plac Wojska Polskiego 10 , 62-730 Dobra, pokój nr 1 w terminie do 31 lipca 2008r.


Zgodnie z art. 48 ust.2 pkt.1 w/w ustawy oraz § 3 ust.1 pkt.56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004 nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami :

1. Starostą Tureckim,

2. Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Turku

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.


Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 41 § 1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Burmistrz Dobrej
/-/ Andrzej Piątkowski

Metadane

Źródło informacji:Jacek Gajewski
Data utworzenia:2008-07-09 18:31:13
Wprowadził do systemu:Jacek Gajewski
Data wprowadzenia:2008-07-09 18:31:29
Opublikował:Jacek Gajewski
Data publikacji:2008-07-09 15:37:42
Ostatnia zmiana:2008-07-09 18:31:29
Ilość wyświetleń:1450

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij