Zamknij okno Drukuj dokument

Z A R Z Ą D Z E N I E RO.SO.0050.8.2019 Burmistrza Dobrej z dnia 07.02.2019r. w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego grunty celem ustawienia na nich kontenerów do zbiórki odzieży używanej do oddania w dzierżawę na okres pięciu lat.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E RO.SO.0050.8.2019

Burmistrza Dobrej

z dnia 07.02.2019r.

 

 

w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu obejmującego grunty celem ustawienia na nich kontenerów do zbiórki odzieży używanej do oddania w dzierżawę na okres pięciu lat.

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1

  1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na okres pięciu lat, nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5 m2 celem ustawienia na nich 5 szt. pojemników metalowych (kontenerów) o wymiarach 1x1x2,1 (szer.gł.wys.) na terenie nieruchomości będących własnością Gminy Dobra szczegółowo opisanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Szczegółowe warunki dzierżawy zostaną ustalone w umowie dzierżawy.

 

§ 2

  1. Wykaz, o którym mowa w §1 ust. 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dobrej, na okres 21 dni.
  2. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej – Echo Turku oraz na stronie internetowej Urzędu http://dobra24.pl, a także w Biuletynie Informacji Publicznej: http://dobra.nowoczesnagmina.pl.

                                                            § 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Dobrej.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                              

Burmistrz Dobrej

/-/ Tadeusz Gebler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

Informacja do prasy 2019 (71.8kB)    
Wykaz 2019 (238.2kB)    
Zarządzenie 2019 (138.4kB)    

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2019-02-07 11:36:45
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2019-02-07 11:46:00
Ostatnia zmiana:2019-02-07 11:51:30
Ilość wyświetleń:223