Zamknij okno Drukuj dokument

Z A R Z Ą D Z E N I E RO.SO.0050.51.2018 Burmistrza Dobrej z dnia 05.11.2018r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia jej wykazu.

 

Z A R Z Ą D Z E N I E  RO.SO.0050.51.2018

Burmistrza Dobrej

z dnia 05.11.2018r.

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości rolnej na czas nieoznaczony oraz ogłoszenia jej wykazu.

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018. poz. 994 ze zm.) w związku z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 ze zm.) zarządza się, co następuje:

 

§1

  1. Przeznacza się do oddania w dzierżawę na czas nieoznaczony  nieruchomość rolną szczegółowo opisaną w załączniku do niniejszego zarządzenia.
  2. Szczegółowe warunki dzierżawy nieruchomości zostaną ustalone w umowie dzierżawy.

 

§ 2

 

  1. Wykaz, o którym mowa w §1 ust. 1  podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Dobrej, na okres 21 dni. Informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej, w inny sposób zwyczajowo przyjęty, a także na stronie internetowej Urzędu BIP:  www.dobra.nowoczesnagmina.pl .

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Burmistrzowi Dobrej.

 

§ 3

          

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Burmistrz Dobrej
/-/ Andrzej Piątkowski

 

 

 

 

Załączniki

Zarządzenie w sprawie wykazu Chrapczew dz. 285 (180.7kB)    
Informacja do prasy Chrapczew dz. 285 (116.6kB)    
Wykaz Chrapczew dz. 285 (231.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Stanisław Bartski
Data wprowadzenia:2018-11-05 14:53:13
Opublikował:Stanisław Bartski
Data publikacji:2018-11-05 14:54:21
Ostatnia zmiana:2018-11-05 15:08:34
Ilość wyświetleń:202