Zamknij okno Drukuj dokument

Oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dobra, dnia  05.10.2018r.

 

RSS.POP.525.2.2018

 

Ogłoszenie

o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dnia 05 października 2018 r. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Dobrskiej, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315295, z siedzibą ul. Kościuszki 1, 62-730 Dobra, złożyło do Burmistrza Dobrej  ofertę w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) na realizację zadania publicznego z zakresu kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn. „Zachowanie wartości historycznej cmentarza parafialnego w Dobrej poprzez renowację starych nagrobków, w tym miejsc pochówku zmarłych zasłużonych dla gminy Dobra”.

Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie na formularzu uwag, do dnia 12 października 2018 r. do godz. 15.30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra lub pocztą elektroniczną na adres: promocja@dobra24.pl.

Treść oferty oraz formularz uwag do oferty dostępne są również w pokoju nr 17 Urzędu Miejskiego w Dobrej, Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra.

 W załączeniu: ogłoszenie, oferta, formularz uwag

Andrzej Piątkowski

Burmistrz Dobrej

Załączniki

fomularz uwag (13.8kB)    
ogloszenie (893.7kB)    
oferta realizacji zadania (385kB)    

Metadane

Źródło informacji:Stanisław Bartski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Gajewski
Data wprowadzenia:2018-10-05 14:57:31
Opublikował:Jacek Gajewski
Data publikacji:2018-10-05 15:06:22
Ostatnia zmiana:2018-10-05 15:10:56
Ilość wyświetleń:187