Zamknij okno Drukuj dokument

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr RO.SO.0050.73.2017 Burmistrza Dobrej z dnia 06 listopada 2017r. w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi położonych w miejscowości Dobra, gmina Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 2052 o pow. 0,0017ha, 2049 o pow. 0,0017ha, 2036 o pow. 0,0017ha, przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej.

Z A R Z Ą D Z E N I E   Nr  RO.SO.0050.73.2017

Burmistrza Dobrej

z dnia 06 listopada 2017r.

 

 

w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi  położonych w miejscowości Dobra, gmina Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 2052 o pow. 0,0017ha, 2049 o pow. 0,0017ha, 2036 o pow. 0,0017ha, przeznaczonych do zbycia w  drodze bezprzetargowej.

 

             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze. zm.) w związku z art. 34 ust. 6, 6a i 6b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) zarządza się co następuje:

 

§1

Z dniem 06.11.2017 roku podaje się do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości zabudowanych boksami garażowymi, położonych w miejscowości Dobra, gmina Dobra, oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 2052 o pow. 0,0017ha, 2049 o pow. 0,0017ha, 2036 o pow. 0,0017ha, zapisanych w księdze wieczystej  numer KN1T/00033743/9 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Turku przeznaczonych do zbycia w  drodze bezprzetargowej.

  

§ 2

         

Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Dobrej.

 

§ 3

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Dobrej

/-/ Andrzej Piątkowski

 

Załączniki

Informacja do prasy Dobra (169.8kB)    
Wykaz Dobra (20.3kB)    
Zarządzenie Dobra (12.5kB)    

Metadane

Podmiot udostępniający:Renata Jarek
Źródło informacji:Renata Jarek
Data utworzenia:2017-11-06 15:12:37
Wprowadził do systemu:Joanna Krawczyk
Data wprowadzenia:2017-11-06 15:12:40
Opublikował:Joanna Krawczyk
Data publikacji:2017-11-06 15:13:58
Ostatnia zmiana:2017-11-06 15:14:03
Ilość wyświetleń:198