Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

" NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ"

INFORMACJA O REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO

 „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ – Program na rzecz osób niepełnosprawnych
i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Tureckiego”

 

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku przystąpiło wraz z Partnerami: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Malanowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brudzewie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kawęczynie i Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dobrej do wspólnej realizacji  projektu systemowego „NA JUTRO PRACUJEMY JUŻ DZIŚ – Program na rzecz osób niepełnosprawnych i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Powiatu Tureckiego”
w ramach PO KL Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój
i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

 

                   Celem głównym projektu jest podniesienie umiejętności społecznych
i zawodowych uczestników projektu oraz upowszechnianie integracji społecznej i pracy socjalnej. W szczególności projekt zakłada zwiększenie samodzielności w pełnieniu ról społecznych, nabycie umiejętności poprawnej komunikacji i podniesienie samooceny.

 

                   Pierwszy etap realizacji projektu obejmował przeprowadzenie rekrutacji uczestników projektu przez pracowników realizujących projekt. Grupę docelową stanowią osoby niepełnosprawne, wychowankowie rodzin zastępczych oraz osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. W sumie zrekrutowano 134 beneficjentów ostatecznych, w tym: 96 osób niepełnosprawnych, 6 wychowanków rodzin zastępczych i 32 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, z którymi zawarto kontrakty socjalne lub umowy uczestnictwa
w projekcie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku zrekrutowało 73 osoby: 67 osób niepełnosprawnych i 6 wychowanków rodzin zastępczych. Natomiast Partnerzy zrekrutowali
61 osób: 29 osób niepełnosprawnych i 32 osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Proces rekrutacji uwzględniał zasadę równości szans, w tym równości płci.

 

                   Dla niepełnosprawnych uczestników projektu zaplanowano realizację instrumentów aktywnej integracji w postaci:

 1.             Aktywizacji zawodowej poprzez organizację i sfinansowanie usług wspierających aktywizację zawodową w postaci warsztatów z doradcą zawodowym na turnusie rehabilitacyjnym.
 2. Aktywizacji zdrowotnej poprzez dofinansowanie do pełnego kosztu turnusu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych i opiekunów. Każdy niepełnosprawny uczestnik projektu będzie miał zagwarantowane 2 zabiegi rehabilitacyjne dziennie zlecone przez lekarza według potrzeb wynikających z niepełnosprawności.


Ponadto sfinansowane zostaną koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu
i ubezpieczenia.

 1. Aktywizacji społecznej poprzez organizację i sfinansowanie:

1)      usług wspierających aktywizację zawodową w postaci warsztatów
z psychologiem na turnusie rehabilitacyjnym,

2)      uczestnictwa w zajęciach Klubu samopomocy „W jedności siła” poprzez udział
w zajęciach tematycznych: florystycznych, z rękodzieła, plastycznych
i komputerowo – informatycznych oraz z gimnastyki rehabilitacyjno – relaksacyjnej, które będą dodatkowo wspierane przez specjalistów – psychologa i doradcę zawodowego,

3)      specjalistycznego poradnictwa w ramach tworzonego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku Punktu Interwencji Kryzysowej (psychopedagog, pracownik socjalny, psycholog, prawnik),

4)      indywidualnego poradnictwa i wsparcia prawnego,

5)      indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego,

6)      wyjazdu do teatru, gdzie sfinansowane zostaną koszty transportu, zakupu biletów wstępu na spektakl, wyżywienia i ubezpieczenia.

 

                   Dla uczestników projektu (osób zagrożonych wykluczeniem społecznym) zaplanowano realizację instrumentów aktywnej integracji w postaci:

 1. Aktywizacji edukacyjnej poprzez organizację i sfinansowanie zajęć w ramach zdobywania i podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym, zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową poprzez udział w kursach.
 2. Aktywizacji zawodowej poprzez organizację i sfinansowanie usług wspierających aktywizację zawodową w postaci warsztatów grupowych z doradcą zawodowym
  w wymiarze 18 godzin.
 3. Aktywizacji zdrowotnej poprzez organizację i sfinansowanie terapii psychospołecznej
  w wymiarze 24 godzin.
 4. Aktywizacji społecznej poprzez organizację i sfinansowanie:

1)      usług wspierających aktywizację zawodową w postaci warsztatów
z psychologiem w wymiarze 18 godzin,

2)      uczestnictwa w zajęciach Klubu samopomocy „W jedności siła” poprzez udział
w zajęciach tematycznych: florystycznych, z rękodzieła, plastycznych
i komputerowo – informatycznych oraz z gimnastyki rehabilitacyjno – relaksacyjnej, które będą dodatkowo wspierane przez specjalistów – psychologa i doradcę zawodowego,

3)      specjalistycznego poradnictwa w ramach tworzonego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku Punktu Interwencji Kryzysowej (psychopedagog, pracownik socjalny, psycholog, prawnik),

4)      indywidualnego poradnictwa i wsparcia prawnego,

5)      indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego,

 

6)      wyjazdu do teatru, gdzie sfinansowane zostaną koszty transportu, zakupu biletów wstępu na spektakl, wyżywienia i ubezpieczenia.

 

                   Dla uczestników projektu (wychowanków rodzin zastępczych) zaplanowano realizację instrumentów aktywnej integracji w postaci:

 1. Aktywizacji edukacyjnej poprzez organizację i sfinansowanie zajęć w ramach zdobywania i podnoszenia kompetencji o charakterze zawodowym, zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych umożliwiających aktywizację zawodową poprzez udział w kursach.
 2. Aktywizacji zawodowej poprzez organizację i sfinansowanie usług wspierających aktywizację zawodową w postaci warsztatów grupowych z doradcą zawodowym
  w wymiarze 18 godzin.
 3. Aktywizacji społecznej poprzez organizację i sfinansowanie:

1)      usług wspierających aktywizację zawodową w postaci warsztatów
z psychologiem w wymiarze 18 godzin,

2)      uczestnictwa w zajęciach Klubu samopomocy „W jedności siła” poprzez udział
w zajęciach tematycznych: florystycznych, z rękodzieła, plastycznych
i komputerowo – informatycznych oraz z gimnastyki rehabilitacyjno – relaksacyjnej, które będą dodatkowo wspierane przez specjalistów – psychologa i doradcę zawodowego,

3)      specjalistycznego poradnictwa w ramach tworzonego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Turku Punktu Interwencji Kryzysowej (psychopedagog, pracownik socjalny, psycholog, prawnik),

4)      indywidualnego poradnictwa i wsparcia prawnego,

5)      indywidualnego poradnictwa i wsparcia psychologicznego,

6)      wyjazdu do teatru, gdzie sfinansowane zostaną koszty transportu, zakupu biletów wstępu na spektakl, wyżywienia i ubezpieczenia.

 

                   Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Turku i Partnerzy wniosą do projektu wkład własny w postaci:

 1. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
  do turnusu rehabilitacyjnego niepełnosprawnych uczestników i ich opiekunów przez PCPR
  w Turku,
 2. wypłaty dla wychowanków rodzin zastępczych świadczeń z tytułu kontynuacji nauki, usamodzielnienie, zagospodarowania i utrzymania wychowanków w rodzinach zastępczych,
 3. wypłaty przez Partnerów zasiłków celowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

 

                                                                                Zespół zarządzający projektem

                                                              Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku

 

31 marzec 2014r.

 

Metadane

Źródło informacji:Jacek Gajewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jacek Gajewski
Data wprowadzenia:2014-04-09 14:16:00
Opublikował:Jacek Gajewski
Data publikacji:2014-04-11 08:22:33
Ostatnia zmiana:2014-04-11 08:22:48
Ilość wyświetleń:708
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij