Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Dobrej

Kolorowy pasek

Dobra: Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Dobra

Numer ogłoszenia: 55096 - 2014

data zamieszczenia: 17.02.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA
UMOWY -

Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobra, plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra, woj. wielkopolskie, tel. 0-63 279-90-11, faks 0-63 279-90-11 , strona internetowa dobra.nowoczesnagmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Dobra.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Oświetlenie ulic, placów i dróg publicznych na terenie Gminy Dobra.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.23.21.00-1, 54.32.00.00-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

·         1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

·         2. Uzasadnienie wyboru trybu

Zgodnie z treścią art. 18 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tekst jednolity z 2012r. Dz. U. poz. 1059 z późn. zm.), do zadań własnych gmin w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy oraz finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych znajdujących się na terenie gminy. Niezależnie od tego kto jest właścicielem urządzeń oświetleniowych na terenie gminy - to gmina zawsze realizująca zadania własne jest zobowiązana do finansowania kosztów energii elektrycznej pobranej przez punkty świetlne oraz kosztów ich utrzymania (również eksploatacji i konserwacji urządzeń). Oznacza to dla Gminy konieczność zawarcia umowy z właścicielem urządzeń oświetleniowych. W przypadku gdy przedsiębiorstwo jest właścicielem urządzeń, realizacja zadań w zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg powinna nastąpić poprzez zlecenie usługi oświetleniowej przedsiębiorstwu dysponującemu taką infrastrukturą. Zamówienie na świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Dobra urządzeniami oświetleniowymi w porze od zmierzchu do świtu, Gmina zamierza udzielić w trybie z wolnej ręki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych - prawa własności. Zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 1 lit a) ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę utrzymania urządzeń oświetleniowych(eksploatację i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego), dostawę (sprzedaż) i usługę dystrybucji energii elektrycznej na cele oświetlenia. Wskazany stan faktyczny i prawny wskazuje na spełnienie przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 1) lit. a) - przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych. Dla udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w celu zapewnienia realizacji zadania własnego gminy, Gmina Dobra nie ma możliwości wyboru innego wykonawcy do realizacji ww. zadania. Jedynym wykonawcą mogącym świadczyć usługę utrzymania urządzeń oświetlenia ulicznego oraz usługę dystrybucji i dostawy energii elektrycznej jest Przedsiębiorstwo Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

·         Przedsiębiorstwo Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 71A, 62-800 Kalisz, kraj/woj. wielkopolskie.

 

Metadane

Źródło informacji:Jacek Gajewski
Data utworzenia:2014-02-17 14:51:23
Wprowadził do systemu:Jacek Gajewski
Data wprowadzenia:2014-02-17 14:51:30
Opublikował:Jacek Gajewski
Data publikacji:2014-02-17 14:54:05
Ostatnia zmiana:2014-02-17 15:07:36
Ilość wyświetleń:850
Urząd Gminy i Miasta Dobra
Plac Wojska Polskiego 10, 62-730 Dobra

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij